Terreincommissie

Het onderhoud van het terrein en de rijhal wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Herman Posthumus (o.a. beheer weidegang paarden en pony’s in zomermaanden) en Klaas Bootsma.

Contactpersoon: Herman Posthumus, Wibrandusstraat 3, 8701AC Bolsward, 0515-576161.