In tijden van corona volgen wij als bestuur de ontwikkelingen op de voet om zodoende goed en verantwoord te kunnen handelen in verband met het beheer en openstelling van onze rijhal. Derhalve hebben wij naar aanleiding van de versoepelende maatregelen genoemd in de persconferentie van premier Rutte, contact opgenomen met de KNHS en de gemeente inzake het gebruik van de binnen-accommodatie door onze leden.

Hiervoor kunnen we verwijzen naar het persbericht van de KNHS van 11 mei: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/verruiming-maatregelen-vanaf-maandag-11-mei/

Hierin staat dat de binnenaccommodatie gebruikt mag worden voor het welzijn/verzorgen van de paarden/pony’s door de leden met inachtneming van de voorschriften zoals die nu gelden in verband met corona.

Dat betekent voor ons als vereniging dat er in ieder geval zo veel mogelijk in de buitenbak gereden zal moeten worden, echter tijdens de clublessen (voor tijdstippen, raadpleeg de agenda op de site) mag er gereden worden in de binnen-accommodatie. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:
– in deze periode mogen er dan maximaal 2 paarden per bak.
– het is puur bedoeld voor alleen vrij rijden. Er mag geen les worden gegeven, ook geen privéles in de binnenbak. Doel is te faciliteren voor het verzorgen/welzijn
van de paarden/pony’s.
Tijdens de ponylessen van Suzanne Witteveen is alleen de grote binnenbak beschikbaar voor gebruik ook weer met dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Dit in acht nemend zullen vanaf aanstaande maandag 11 mei de binnenbakken weer in gebruik kunnen worden genomen. Toch blijft het advies, van zowel gemeente als ook van de KNHS, rij zoveel als mogelijk in de buitenbak. De kantine blijft gesloten.

Wij verzoeken jullie dan ook deze regels strikt in acht te nemen. Wij gaan er van uit dat ieder zijn verantwoording in deze mogelijkheid neemt en zich aan deze voorschriften houdt. Het betreden van de rijhal is op eigen risico en ook bij overtreden van de regels zal een eventuele boete voor eigen rekening zijn. Mocht handhaving of het bestuur constateren dat de voorschriften niet in acht worden genomen dan zullen wij genoodzaakt zijn de rijhal weer te sluiten.

Onderstaand nog een overzicht van de voorwaarden. Laten we deze met elkaar in achtnemen, denk mee om de hygiëne en vooral blijf gezond. En boven al veel rijplezier!

Overzicht versoepeling maatregelen vanaf 11 mei
Paardensportaanbieders mogen weer paardensportactiviteiten aanbieden in de buitenlucht onder de volgende voorwaarden:

• Jeugd t/m 12 jaar mag onder begeleiding buiten sporten en hoeft geen 1,5 meter afstand te houden.
• Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag onder begeleiding buiten sporten en moet 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
• Volwassenen mogen buiten sporten en moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit betekent dat er ook weer (groeps)lessen gegeven mogen worden aan volwassen als de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
• Een buitenrit met meerdere personen is mogelijk. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.
• Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis. Heeft iemand in het gezin koorts, ook dan blijf je thuis.
• Wedstrijden zijn niet toegestaan tot 1 september.

De gedrags- en hygïeneregels die voor iedereen gelden:

• Vermijd drukte
• Was je handen vaak met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter (2 armlengtes of 1 paardlengte) afstand van elkaar
• Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
• Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis