Uitslag verloting Hanzeruiters

Stadhuis Bolsward

De trekking van de jaarlijkse verloting heeft kort na het Heamiel plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward. De prijze zijn inmiddels bezorgd. De uitslag:

1e prijs: 250 euro: Gerbrich Talsma
2e prijs: 100 euro: Fam. De Vries, Exmorra
3e prijs: 75 euro: Nathan Mol, Groningen
4e prijs: 50 euro: Rita Straatsma
5e prijs: 50 euro: Van der Wal, IJlst
6e prijs: 25 euro: Broekens, Reahûs
7e prijs: 25 euro: B. Verhoeven, Sneek
8e prijs: 25 euro: Slippens-De Haan
9e prijs: 25 euro: H. v.d. Weide, Tjerkwerd
10e prijs: 25 euro: Nina Hoogland, Bolsward
11e prijs: 25 euro: P. Wolthuizen, Bolsward
12e prijs: 25 euro: M. Suierveld, Nijland
13e prijs: 25 euro: H. Schuil, Sneek
14e prijs: 25 euro: Pytrik Gerbrandy, Nijland
15e prijs: 25 euro: Anneke Huisman, IJlst
16e prijs: 25 euro: Angela Hodel, Huins
17e prijs: 25 euro: F. Osinga, Abbega
18e prijs: 25 euro: Kingma
19e prijs: 25 euro: Angela Kleinstra, Bolsward
20e prijs: 25 euro: T. Kooistra, Hichtum

Leave a comment

Geef een reactie