De Hanzeruiters bestaat in 2018 precies 50 jaar. En dat is een jubileum dat gevierd wordt. Uiteraard staan we er (op bescheiden wijze) bij stil tijdens het concours, maar het echte jubileumfeest vindt 15 september plaats. Het wordt een feestelijke dag met een goed gevuld programma.

Het jubileum wordt ’s avonds afgesloten met optredens van de bands Deadline en De Swalkers.  Houd deze site in de gaten voor meer informatie.

 

 

Zoals sommigen van jullie misschien al opgemerkt hadden is de dressuurbaan in de buitenbak verplaatst. En dat is niet zonder reden; er staat namelijk op sommige plekken onkruid in de buitenbak. Doordat wij meer op dit deel zullen rijden, zal het onkruid verdwijnen. Het verzoek is om de bordjes te laten staan, ze staan nu namelijk met de juiste maten!

Het bestuur

Beste Hanzeruiters,

Jullie hebben vast wel gehoord dat het Rhino virus in Friesland heerst. Na veterinair overleg is er geen reden voor paniek. Wij als bestuur willen jullie erop attenderen om de paarden/pony’s niet onnodig contact met elkaar te laten hebben tijdens het opzadelen etc. Naar de clublessen en de wedstrijden gaan vormt geen gevaar, maar wees wel voorzichtig met contact tussen je paard/pony met andere paarden.

Het bestuur

Dit jaar deden de Hanzeruiters mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz. Dit geeft onze vereniging de gelegenheid om iets extra’s te kunnen doen voor onze jeugdleden.  De actie liep van maandag 12 februari tot en met zondag 8 april 2018. In week 12 was onze actie week, bij ingang stond een kraam met attributen van onze club waaronder het vaandel en wedstrijdkleding.
Op 24 maart was onze speciale actie dag. Dieuwke en Rixt hadden lekkere koekjes gebakken en met heel wat hulp hebben ze goede zaken gedaan door extra munten in te zamelen.

Vrijdag 20 april is de uitslag van de actie bekendgemaakt op het Jeugd Sponsor Gala in het WTC te Leeuwarden. De meiden die 24 maart hadden geholpen tijdens de actiedag, hebben hier de Hanzeruiters vertegenwoordigd. Zij kwamen tijdens de jaarvergadering de mooie cheque laten zien!

 

 

De aanmeldingen via de nieuwe website lopen binnen! Officieel zou het vandaag allemaal binnen moeten zijn, zover zijn we nog niet, maar we zijn mooi over de helft. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld, doe dit vandaag! Dan kunnen we verder met de volgende stappen.
Let op: ieder ‘bestaand’ lid moet zich opgeven, vink dan wel aan dat je al lid bent.

De gemeente Súdwest-Fryslân is akkoord met de uitbreiding van onze accommodatie met een tweede rijhal. Dinsdagavond hebben de leden van de commissie Doarp, Stêd en Omkriten het voorstel besproken. Op de eerstvolgende raadsvergadering is het een hamerstuk en wordt niet meer inhoudelijk op het voorstel ingegaan.

,,Hartstikke moai”, reageert Sjoerd Andela. We moatte de prosedueres noch wol allegear troch, mar dit is wol de earste foarwaarde!”

In de aanloop naar de vergadering hadden enkele partijen een serie technische vragen via het College van B&W op het bestuur van de Hanzeruiters afgevuurd. Daardoor zaten enkele bestuursleden maandag nog tot laat in de avond te pennen om alle antwoorden op papier te krijgen.

Die antwoorden vormden echter wel een belangrijke toevoeging op het collegevoorstel. Met name  FNP-er Sicco Rypma had nogal wat technische vragen gesteld, maar de antwoorden ,,hawwe in soad dúdlikheid jûn”, zo liet hij tijdens de behandeling van het voorstel weten.

De meeste partijen complimenteerden het bestuur en daarmee de vereniging met het initiatief. Het streven om mensen met een beperking in staat  stellen om in de buurt  te kunnen paardrijden, kreeg veel bijval. Dat gold eveneens  voor het grondbeginsel om voor kinderen van wie ouders niet zelf een pony kunnen aanschaffen, wekelijks ponyles te kunnen laten volgen.

Wil je de behandeling van dit punt zelf bekijken? Klik dan hier voor het (video)verslag. Het voorstel is punt 9 op de agenda (rechts in beeld)

Op onze accommodatie is ook dit jaar  weidegang mogelijk voor paarden en pony’s van leden.  Voor de mogelijkheid om je dier in de zomermaanden de wei in te sturen vlakbij de rijhal, staat open voor leden die thuis geen gelegenheid hebben hun paard of pony buiten te stallen. Afhankelijk van de weersomstandigheden betreft het de periode mei tot en met september.

De maandelijkse vergoeding voor de weidegang bedraagt €50 euro en wordt na het seizoen in rekening gebracht. Opgave hiervoor is mogelijk tot 1 april. Houd er ook rekening mee dat je voorafgaand aan het Heamielconcours misschien even een ander plekje voor je paard of pony moet zoeken. Dat gaat altijd in overleg.

Opgave is mogelijk per mail: familieposthumus@gmail.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je verzoek gehonoreerd kan worden.

Herman Posthumus

In april gaan de zomerlessen weer beginnen en krijgt iedereen de mogelijkheid om eventueel voor een andere les te kiezen. Ook als je bij je keuze van de afgelopen winter wil blijven of helemaal niet (meer) wilt lessen, moet je dit nog even doormailen. Graag je keuze z.s.m.  voor 19 maart  mailen.

De springlessen worden  door  Marijke Bonthuis (donderdagavond) en Stephanie van Delft (beginners/po op woensdag) gegeven.  De dressuurlessen  worden gegeven door  Sabien Mollema, Stephanie van Delft en Tina de Jong.

Ook is het mogelijk om in de even weken op dinsdag  allroundles te volgen bij Stephanie van Delft (voor de combinaties die dressuur willen rijden maar ook weleens een paar sprongetjes willen maken.) Zowel paarden als pony combinaties hebben de keuze uit de 4 instructrices en 3 soorten les (dressuur/springen/allround).

We willen proberen om ook nu weer in de lessen naar het niveau te kijken, zodat er niet al te grote verschillen zijn. Het kan dus gebeuren dat er b.v. ponyleden op L/M niveau (dressuur) bij de paarden van dezelfde klasse ingedeeld worden. We zullen proberen ieders wensen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Bij   te veel opgaven voor één instructrice  zal er in overleg naar een andere oplossing gezocht worden. In principe is het tussendoor niet mogelijk van les te veranderen of te stoppen met de lessen. Na opgave voor de lessen van april t/m september moet er ook voor deze hele periode betaald worden.

Graag willen we van iedereen een  keuze wat  betreft de lessen en dan hopen we dat we een goede lesindeling kunnen maken. Vragen of opmerkingen kun je erbij zetten, wij zullen proberen hier rekening mee te houden.

De paarden & pony-leden graag jullie opgave mailen naar  Carla Hoeke (famhoeke@hotmail.com).

Geen opgave via whats app of telefoon.  

Er is keus uit de volgende lessen;

 • *Dinsdagavond om de week dressuurles van Sabien Mollema(oneven weken)
 • *Dinsdagavond om de week allroundles van Stephanie van Delft(even weken)
 • *Woensdagavond elke week  dressuurles van Tina de Jong(even & oneven weken)
 • *Woensdagavond om de week dressuurles van Tina de Jong(oneven  weken)
 • *Donderdagavond om de week dressuurles van Stephanie van Delft(oneven weken)
 • *Donderdagavond om de week springles van Marijke Bonthuis(even weken)
 • *Woensdagavond springles van Stephanie van Delft(even weken)(=beginnersles/po, wordt ingedeeld/samengesteld in overleg met instructie)
 • Combinaties van bovengenoemde lessen zijn indien haalbaar ook mogelijk.

Voor alle lessen geldt dat ze alleen te realiseren zijn bij voldoende deelname en ruimte.

De nieuwe lesindeling zal ingaan vanaf week 14 van  2018  (vanaf 3 april).

*Ben je verhinderd om op les te komen meld je dan op tijd af (voor 16.00 uur)  bij Carla (0515-579340/06-17778566) Mag ook per sms. of W-app. (niet via de email)

 • Wij vertrouwen erop dat  jullie na afloop van elke les  de paarden- poep uit de bak, buiten en van de opzadelplaats opruimen. Daarna indien nodig de afhang aanvegen zodat je alles netjes achterlaat.
 • Alleen rijdende leden uit hetzelfde gezin kunnen eventueel lessen van elkaar overnemen. (dus geen bakleden/papieren leden)
 • De les waar je jezelf voor afmeld is niet meer in te halen.
 • Heb je tussentijds opmerkingen over de lessen laat dit dan weten aan het bestuur.

(Aanmeldingen die na 19 maart a.s. binnenkomen kunnen wij geen plekje garanderen in de les)

Zoals iedereen het vandaag in de Leeuwarder Courant heeft kunnen lezen, is de bouw van de tweede rijhal een stapje dichterbij. Het college van B&W van Súdwest-Fryslân heeft met het plan ingestemd. ,,Het is geweldig dat het college van B&W akkoord is. We zijn er nog niet, maar we hebben goede hoop dat de tweede hal er komt”, reageert  vice-voorzitter Sjoerd Andela.

,, Als je de vergelijking maakt met een springwedstrijd dan hebben het eerste parcours met succes afgerond met de opening van de rijhal in 2010. We rijden nu in het tweede parcours.  Na een weigering op de eerste hindernis, hebben we nu de tweede hindernis genomen. En iedereen weet wel dat een springparcours uit meer hindernissen bestaat, maar de conditie is uitstekend en we hebben er zin in.“

De kans dat de hal nog dit jaar wordt gerealiseerd, is volgens Sjoerd Andela niet groot. Het is realistischer om uit te gaan van volgend jaar.  Op de jaarvergadering op 20 april komt de bouw van de tweede rijhal ongetwijfeld aan bod.

Hier vind je het artikel in de Leeuwarder Courant van 8 maart 2018.