De ponymeter komt vrijdag 16 maart naar de hal. Dhr. Feenstra is vanaf 19.00 uur aanwezig, kom op tijd.

Iedereen die wedstrijden rijdt of een startkaart  wil aanvragen, moet zijn of haar pony laten meten. De hoogte wordt vermeld in het paspoort. Tot en met het 8ste  jaar moet de pony elk jaar worden gemeten om te bepalen in welke categorie moet worden gestart. Na het 8ste jaar hoeft het niet meer.

Maar: is je pony ouder dan 8 jaar en je wilt gaan wedstrijdrijden en er staat geen hoogte vermeld in het paspoort, dan moet je nog wel je pony laten meten.

Wil je je pony laten meten,  neem dan het paspoort van de pony mee. De kosten bedrage  € 5,- bij meer dan 6 pony’s, anders is het €10,-. Contant en gepast geld meenemen.

Heb je nog vragen: Greetje van der Werf, Werf87@zonnet.nl  of 0515-532757.

Door de vorstperiode is het erg stoffig geworden in rijhal en dat is vervelend omdat dit weekend een wedstrijd voor paarden op het programma staat. De kantinecommissie zoekt daarom een aantal vrijwilligers die donderdagmiddag vanaf 13.30 uur willen helpen bij het schoonmaken van de hal zodat de combinaties zaterdag en zondag weer in een nette hal kunnen rijden. Wie kan helpen, graag even een belletje of mailtje naar Loes Dijkstra: 0515-532260 / Loesdijkstra59@hotmail.com.

Het schoonmaakwerk kan donderdagmiddag enige overlast geven voor vrijrijders.

Spanning genoeg, zondag in de rijhal van de Hanzeruiters. Voor de tweede keer wordt hier de Crazy Fun Trail gehouden. Onder deskundige leiding van Horse Health and Fun worden paarden en pony’s samen met hun eigenaar voor bijzondere hindernissen gesteld. Daarbij worden onverwachte voorwerpen, rook, zeepbellen en bijvoorbeeld matrassen volop ingezet. Bij alle oefeningen, misschien is uitdagingen in dit geval beter, gaat het alleen maar om vertrouwen tussen ruiter en paard.

De hal is daarom van 12.00 tot 18.00 uur niet beschikbaar voor vrij rijden. Bovendien zijn de aanstormende mentalentjes van Lyts mar Krigel ’s ochtends in de baan.

Hanna Veldman en Jan Siebren Duiven hebben vele jaren geleden een website voor de Hanzeruiters gebouwd. In de loop der jaren is de site stukje bij beetje verder uitgebouwd, maar eigenlijk liepen we de laatste jaren tegen vele beperkingen aan en werd het tijd voor vernieuwing.  Zeker met het oog op het 50-jarig bestaan van de vereniging dit jaar.

Sjoerd Rijpkema heeft samen met een klein werkgroepje deze fraaie nieuwe site gemaakt. De komende weken wordt er nog verder aan gesleuteld, zodat hij over een aantal weken helemaal af is.

Menlessen

Aanstaande maandag (09-10-17) beginnen de wekelijkse menlessen weer in de hal. Maandag 18.30 – 22.30 uur en op woensdag (11-10-17) 9.30 – 11.30 uur.

Uitslag verloting Hanzeruiters

Stadhuis Bolsward

De trekking van de jaarlijkse verloting heeft kort na het Heamiel plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward. De prijze zijn inmiddels bezorgd. De uitslag:

1e prijs: 250 euro: Gerbrich Talsma
2e prijs: 100 euro: Fam. De Vries, Exmorra
3e prijs: 75 euro: Nathan Mol, Groningen
4e prijs: 50 euro: Rita Straatsma
5e prijs: 50 euro: Van der Wal, IJlst
6e prijs: 25 euro: Broekens, Reahûs
7e prijs: 25 euro: B. Verhoeven, Sneek
8e prijs: 25 euro: Slippens-De Haan
9e prijs: 25 euro: H. v.d. Weide, Tjerkwerd
10e prijs: 25 euro: Nina Hoogland, Bolsward
11e prijs: 25 euro: P. Wolthuizen, Bolsward
12e prijs: 25 euro: M. Suierveld, Nijland
13e prijs: 25 euro: H. Schuil, Sneek
14e prijs: 25 euro: Pytrik Gerbrandy, Nijland
15e prijs: 25 euro: Anneke Huisman, IJlst
16e prijs: 25 euro: Angela Hodel, Huins
17e prijs: 25 euro: F. Osinga, Abbega
18e prijs: 25 euro: Kingma
19e prijs: 25 euro: Angela Kleinstra, Bolsward
20e prijs: 25 euro: T. Kooistra, Hichtum

Heamielconcours vanuit de lucht

Ruiters en amazones hebben de ruimte op het Heamielconcours. Zo veel wordt wel duidelijk bij het bekijken van deze luchtfoto die vrijdagavond op de eerst dag van de 41ste editie van het concours is gemaakt. Veel ruimte voor de dressuurbanen, volop parkeerruimte en natuurlijk die prachtige springpiste. Na een plensbui op is hij de volgende dag al weer bruikbaar en kan er weer gereden worden. Bij de Hanzeruiters zijn diverse lidmaatschappen mogelijk, zodat ook jij gebruik kunt maken van onze fraaie binnen- en buitenfacicliteiten en kunt deelnemen aan onze activiteiten. In de buitenbak worden regelmatig oefenparcoursen georganiseerd met begeleiding. Daarvoor hoef je overigens niet lid te worden. Houd voor activiteiten deze site in de gaten.

Bewaren

Bewaren