De mail voor opgave van de zomerlessen is verstuurd. Heb je geen mail ontvangen dan graag een berichtje naar secretariaat@dehanzeruiters.nl.