De mail voor opgave van de winterlessen is verstuurd. Mocht je geen mail hebben ontvangen dan graag een bericht naar secretariaat@dehanzeruiters.nl