In het eerste volle weekend van november staat ons jaarlijkse indoorwedstrijd voor pony’s gepland. Zoals velen wel weten/zien is de bouw van de 2e rijhal in volle gang. Het is lastig te realiseren in combinatie met de wedstrijd en we hebben daarom besloten de wedstrijd te annuleren. We hopen op jullie begrip!

It giet oan!

Maandag 19 augustus beginnen de graafwerkzaamheden van onze tweede rijhal.

Maandag hoort u van ons wanneer de eerste paal in de grond wordt geslagen. Dit zal op woensdag 21 of op donderdag 22 augustus zijn. U wordt van dit feestelijke gebeuren tijdig op de hoogte gesteld. Het bouwterrein is gedeeltelijk afgezet met lint. U kunt op de noord zijde parkeren en via de eerste grote deur de rijhal betreden. Degene die in de buitenbak willen rijden, kunnen via het beton pad de buiten bak bereiken.

Het bouwen kan wat overlast met zich mee brengen, maar we krijgen er iets moois voor terug.
We houden u op de hoogte!

Namens de bouw commissie.

Met vriendelijke groeten

Sjoerd Andela

Vandaag is de trekking gedaan op het politiebureau in Bolsward. De uitslag is als volgt:

1e prijs € 250,–     Stephanie van Delft

2e prijs € 100,–     Carolien Hoeke

3e prijs € 75,–       Suzanne Witteveen

4e prijs € 50,–      Amarins Aarts, Heeg

5e prijs  € 50,–     Stephanie Kraeger, Sneek

6e t/m 20e prijs € 25,–

6e prijs   de Vries, van Osingaweg

7e prijs C. de Jong, Wommels

8e prijs J. Nauta, Workum

9e prijs Sjoukje Boelens, Bolsward

10e prijs Diny vd Meulen, Sneek

11e prijs E. Frowijn, Tirns

12 prijs D. Bouma, Nijland

13e prijs Andre Brandsma,  Blauwhuis

14e prijs C. Remmerswaal, Abbega

15e prijs S. Wierstra, Harlingen

16e prijs Tessa Dijkstra, Sneek

17e prijs Hilde , Nijland

18e prijs M. Ketelaar, Burgwerd

19e prijs Sammy Doll, Scharnegoutum

20 prijs Pieter Breeuwsma, Nijland

Allemaal van harte gefeliciteerd! De kadobonnen worden z.s.m. bij de prijswinnaars bezorgd.

Margreet Dirksen met haar pony Jumper is Fries Kampioen geworden met het springen in de klasse B cat. AB.
Sanne Schelling met haar pony Silver is reservekampioen geworden in de klasse L2 cat. AB en met haar pony Ronaldo behaalde ze een 3e plaats in de klasse B cat. DE.Het ponyteam werd reservekampioen! Voor dressuur starten Lieke Bakker, Sanne Schelling, Marrit Wijnia en Laura van Asperen en voor het springen Margreet Dirksen, Welmoed Agricola, Vic van Eijk en Jisca Jonker met teamcaptein Alice van Gosliga.
Het paardenteam werd Fries Kampioen! Voor dit team reden: Froukje Kroondijk, Tryntsje van Gosliga, Willemke van der Bij en Pietie van den Berg voor dressuur en Thea Kooistra, Jan Siebren Duiven, Elise Velzen en Rixt Abma voor het springen. Beide teams mogen naar het NK.
Elise Velzen behaalde met Held een 10e prijs in het L springen. Welmoed Agricola behaalde met Kooifenne’s Big Star een 7e prijs in het L springen cat. D. Voor Rixt Abma met Tzybelle B een 7e prijs in het B springen.