Lidmaatschap

Paardensportvereniging De Hanzeruiters kent drie verschillende lidmaatschappen.

Type 1: Standaardlidmaatschap

 • Vrij gebruikmaken van binnen- en buitenbak en longeercirkel wanneer deze vrij zijn.
 • Deelname aan de clublessen (meerprijs).
 • Deelname aan alle activiteiten (bv barbecue na het Heamiel e.d.). Vaak wordt wel een kleine vergoeding gevraagd.
 • Drie keer per jaar het Hanzenieuws.
 • Twee keer per jaar verplicht een dagdeel vrijwilligerswerk verrichten
  of gebruikmaken van de afkoopregeling van € 100,-. Facturen worden verstuurd in januari / februari
 • Inbegrepen bij de contributie is een lotenboekje ter waarde €50. De opbrengst is voor jezelf en gaat in feite dus van de contributie af. De trekking is altijd na het Heamielconcours.
 • Stemrecht op de ledenvergaderingen.
 • Wedstrijdrijden bij KNHS. (Meerprijs, kosten zijn te vinden op de site van de KNHS)
 • Voordeel bij 3e gezinslid: maximaal 2 lotenboekjes
 • Lesperioden lopen van 1 april tot 1 oktober en van 1 oktober tot 1 april. Daarbij geldt: opgeven = betalen voor de gehele lesperiode. Een proefles is mogelijk in overleg met het bestuur.
 • Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd via de site zie wijzigingsformulier leden.
  Ook andere wijzigingen kun je hierop doen zoals; ander adres / telefoon of ander paard waar je mee rijd.

Type 2: Vriendenlid

 • Geen gebruik van binnen-, buitenbak en andere faciliteiten.
 • Driemaal per jaar het Hanzenieuws.
 • Deelname aan alle activiteiten, wel vaak tegen een kleine vergoeding (bv barbecue na afloop van het Heamielconcours).
 • Stemrecht op de ledenvergaderingen.

Type 3: Donateur

 • Je steunt de Hanzeruiters met een vrijwillige bijdrage.
Afmelden

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, moeten dat doen voor 15 november in verband met de afdracht aan de KNHS. Leden die zich na 15 november afmelden, moeten alsnog de KNHS-afdracht voor het daaropvolgende jaar betalen.

Kostenoverzicht lidmaatschap psv De Hanzeruiters

Wedstrijdrijders moeten het lidmaatschap van de KNHS vóór 1 december afmelden, anders worden er kosten in rekening gebracht. Facturen worden verstuurd in april en oktober. Lesperioden lopen van 1 april tot 1 oktober en van 1 oktober tot 1 april. Daarbij geldt: opgeven = betalen voor de gehele lesperiode. Een proefles is mogelijk in overleg met het bestuur. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd.

Hieronder een overzicht van de kosten van het lidmaatschap van psv De Hanzeruiters. Leden die ook willen deelnemen aan officiële KNHS-wedstrijden, moeten daarvoor onder meer een startpas aanvragen bij de KNHS. De tarieven vind je hier. De KNHS brengt deze kosten rechtstreeks in rekening bij de leden.

Voor deelname aan door Paardensportvereniging De Hanzeruiters georganiseerde wedstrijden en activiteiten kan inschrijfgeld worden gevraagd dat vooraf dient te worden betaald. Bij ingebrekestelling worden incassokosten in rekening gebracht.

Deze reglementen zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 11 februari 2013 (wijzigingen- en zetfouten voorbehouden)

Paarden (per kalenderjaar) Bedrag Pony’s (per kalenderjaar) Bedrag
Contributie Standaard lidmaatschap
(Excl. KNHS kosten/afdracht)
70,00 Contributie Standaard lidmaatschap
(Excl. KNHS kosten/afdracht)
70,00
Contributie (Vrienden) 25,00 Contributie (Vrienden) 25,00
Les wekelijks (excl. Contributie) 275,00 Les wekelijks (excl. Contributie) 250,00
Les tweewekelijks (excl. Contributie) 150,00 Les tweewekelijks (excl. Contributie) 125,00
Losse les lid 10,00 Losse les lid 10,00
Lotenactie (verplicht in Standaardlidmaatschap) 50,00 Lotenactie (verplicht in Standaardlidmaatschap) 50,00
Kringafdracht per startpas 8,00 Kringafdracht per startpas 8,00