Lesindeling

Nogmaals willen wij  de lessers erop wijzen dat na de les de mest uit de bak verwijderd moet worden.Er wordt momenteel nog te veel haar, poep enz. aangetroffen bij aanvang van de lessen.
Het moet niet zo zijn dat de combinaties van de laatste les dit altijd moeten doen.
Ook moet de poep op de parkeerplaats opgeruimd worden en de plaats voor het opzadelen aangeveegd. Het is niet toegestaan de trailer op het terrein uit te mesten, dit kan wel thuis. (wij moeten de mest ook weer afvoeren).

Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan. Verder is het voor de instructie fijn als ze tussendoor een bakje thee/koffie/fris krijgen van een van jullie. (Ook de begeleidende ouders  kunnen bovengenoemde taken op zich nemen). Spreek onderling af wie van jullie wat gaat doen dan zijn het niet elke keer dezelfde personen die hier voor opdraaien. Alvast  bedankt!

Carla Hoeke

Lesindeling PSV De Hanzeruiters per 3 april 2018
Oneven weken

Maandag  Dinsdag                                         Woensdag   Donderdag
Menvereniging (winter) Dressuurles Sabien Mollema Dressuurles Tina de Jong Dressuurles Stephanie van Delft
Voor alle lessen geldt: Na elke les moet  de mest uit de bak verwijderd worden en de opzadelplaats aangeveegd
Bij verhindering op tijd afmelden bij Carla Hoeke: 0515-579340 of 06-17778566 mag ook per sms/Whatsapp met naamsvermelding.

Niet per mail)

18.30-19.30  uur
Wendy Baarda
Vic van Eyk
Anna de Boer
Lieke Bakker19.30-20.15  uur
Famke Lootsma
Laura van Asperen
Sigrid Strikwerda

20.15-21.00  uur
Nina Duffels
Rikst Abma
Elise Velzen

 

18.30-19.30  uur
Kirsten de Boer
Welmoed Agricola
Rikst Bootsma
Esme Ozcetin19.30-20.30  uur
Oktjen Dijkstra
Ilse Jonker
Hester Bootsma
Carla Hoeke

20.30-21.30  uur
Iris de Jong
Martine de Vries
Janny de Vries
Ellen Edelenbos

18.00-19.00  uur
Anneke Walinga
Anna Lycklama a Nijeholt
Janke Terpstra
Marin Bloemhof
Lydia vd Velde9.00-20.00  uur
Rixt Lycklama a Nijeholt
Inez Huisman
Janny Leyenaar
Lise Hettinga

20.00-21.00  uur
Lobke Walinga
Gerda Muiser
Britt de Boer
Boudianne Terluin

21.00-22.00 uur
Greetje vd Werf
Dieuwke Bootsma
Johannes Walinga
Alma Stuut

 

 Even weken

Maandag  Dinsdag                                         Woensdag   Donderdag

Menvereniging (winter)

Voor alle lessen geldt: Na elke les moet  de mest uit de bak verwijderd worden en de opzadelplaats aangeveegd.

Bij verhindering op tijd afmelden bij Carla Hoeke: 0515-579340 of 06-17778566 – mag ook per sms/Whatsapp met  naamsvermelding. (NIET PER MAIL)

 

Allround Stephanie v. Delft

18.00-19.00 uur
Anneke Walinga
Sjoukje Boelens
Janke Terpstra
Anna Lycklama a Nijeholt
Lydia vd Velde

19.00-20.00 uur
Inez Huisman
Janny Leyenaar
Iris Weyenberg
Silke Lobstein

20.00-21.00 uur
Alma Stuut
Johannes Walinga
Martine Mulder
Tryntsje  van Gosliga
Hanna Veldman

 

 

Springles
(Stephanie van Delft)
(18.15 opbouwen) 18.30-19.30 uur
Margreet Dirksen
Marin Bloemhof

(15 min. Opruimen)

 

Springles
Marijke Bonthuis
18.00-19.00 uur (17.45 opbouwen)
Bauk Oostheim
Emma Koster
Vic van Eyk
Famke Lootsma

19.00-20.00 uur
Jisca Jonker
Welmoed Agricola
Laura van Asperen
Sanne vd Molen
Rikst Bootsma

20.00-21.00 uur
Elise Velzen
Jildou Agricola
Margriet vd Werf
Ali Galema

21.00-22.00  uur
Martine de Vries
Janny de Vries
Tessa Dijkstra
Tonia Reyers

(22.00-22.15  uur opruimen)