Contact

Het adres van de rijhal (Niet het postadres)
Laad en Zaad 5
8701 PC Bolsward
Postadres
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
06-13136583
secretariaat@dehanzeruiters.nl

De rijhal is uitstekend bereikbaar vanaf de A7. Komend vanaf Sneek neem afslag Bolsward Oost (afslag 18), ga linksaf onder het viaduct door en daarna de tweede afslag links. Komend vanaf Kop Afsluitdijk, neem afslag Bolsward Oost, rechts en daarna meteen links.

Contactgegevens

Voorzitter
Maurits Jonker
Oldeclooster 4
8741 KC Hartwerd
0515-579891
Vice-voorzitter
Sjoerd Andela
De Swan 13
8702 CL Bolsward
Tel: 0515-573326
Secretaris
Hennie Breeuwsma
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
06 13136583
secretariaat@dehanzeruiters.nl
Penningmeester
Hermien Terwisscha van Scheltinga
Ugoclooster 4
8701 PS Bolsward
06 235 66717
penningmeester-hanzeruiters@outlook.com
Ledenadministratie
Johannes Walinga
Snekerstraat 34
8701XE Bolsward
0515-577238
ledenhanzeruiters@outlook.com
Algemeen bestuurslid
Geeske Postma
Stadsstreng 13
8701 GA Bolsward
0651-212792
Algemeen bestuurslid
Gerbrich Talsma
Secr. Haitsmalaan 34
8701 AZ Bolsward
0612-209383
Algemeen bestuurslid
Watze de Vries
De Terpen 1
8651 NG IJlst
0515 – 532722
Algemeen bestuurslid
Yneke van Dillen
Sparrenburg 9
Bolsward
0627-285452
Activiteitencommissie
Suzan Witteveen
Pietie van der Berg
Hilda Vlas
Froukje Kroondijk
Martina Ketelaar
e-mail: ac@dehanzeruiters.nl
Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours p
aarden
Hildou Bootsma
heamiel.paarden@outlook.com
Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours pony’s
G. van der Werf
heamiel.ponys@outlook.com
Wedstrijdsecretariaat
Paarden – eigen leden
Suzan Witteveen
Nieuwmarkt 49
7801 KK Bolsward
Tel: 0649-359437
info@witteveen-paarden.nl
Wedstrijdsecretariaat
Pony’s
– eigen leden
G. van der Werf
Pikedyk 3
8618 NS Oosthem
Tel: 0515- 532757
pony@wedstrijd.dehanzeruiters.nl
Terreincommissie
Klaas Bootsma
Ingenawei 21
8771 KG Nijland
Tel: 0515-569236
Terreincommissie
Herman Posthumus
Wibrandusstraat 3
8701 AC Bolsward
Tel: 0515-576161
Webmaster
webmaster@dehanzeruiters.nl