Uitslag kerstverloting

20e prijs: W. Foekema Exmorra

19e prijs: Sjaak Lootsma,  Bolsward

18e prijs: Eva, Sneek

17e prijs: Suzanne Witteveen, Bolsward

16e prijs Lydia vd Velde, IJlst

15e prijs: Marrit vd Zande, Abbega

14e prijs: vd Velde, Hartwerd

13e prijs: Kingma, Parrega

12e prijs: A. Leijendekker, Witmarsum

11e prijs: Carla Hoeke, Wolsum

10eprijs: de Klerk, Bolsward

9e prijs: Andrea Vlug, Arum

8e prijs: P.J. Nauta, Hommerts

7e prijs: J. Bouma, Nijland

6e prijs: N. Duffels, Leeuwarden

5e prijs: Jolanda Terpstra, Firdgum

4e prijs Ali Galema, Kubaard

3e prijs: Erwin Dijkstra

2e prijs: Annet Bruinsma, Exmorra

1e prijs: Danique van Dillen, Bolsward

Er wordt flink gespaard door de Hanzeruiters. Deze week staan wij centraal bij de Poiesz in Bolsward en kunnen we extra munten sparen. Er is met spullen van Ruitershop Burgwerd een mooie tafel ingericht om de Hanzeruiters te promoten. De weekactie om extra munten te verzamelen is een zak appels! Kom je niet in de Poiesz van Bolsward maar elders, dan kun je je munten in de pot doen die in de kantine van de rijhal staat.

Welmoed Agricola is met Zonnestraal op de Friese Kampioenschappen reservekampioen springen geworden in de klasse M cat. DE. Super prestatie. Gefeliciteerd!

In de B dressuur behaalde Pietie vd Berg met Arthur fan it Pompebled een mooie 4e prijs.

Gerbrich Talsma met Zenith RS behaalden een 6e plaats in de L1 dressuur. Een 9e plaats voor Tryntsje van Gosliga met Heidehof’s Alina in de M2 dressuur. Janneke Bleeker behaalde met Charmeur DH in de klasse B cat. DE een 10 plaats en Jisca Jonker met Evita een 11 plaats. Sanne vd Molen behaalde een 4e plaats in de klasse Z1 DE met Annebel B.

 

It giet oan!

Maandag 19 augustus beginnen de graafwerkzaamheden van onze tweede rijhal.

Maandag hoort u van ons wanneer de eerste paal in de grond wordt geslagen. Dit zal op woensdag 21 of op donderdag 22 augustus zijn. U wordt van dit feestelijke gebeuren tijdig op de hoogte gesteld. Het bouwterrein is gedeeltelijk afgezet met lint. U kunt op de noord zijde parkeren en via de eerste grote deur de rijhal betreden. Degene die in de buitenbak willen rijden, kunnen via het beton pad de buiten bak bereiken.

Het bouwen kan wat overlast met zich mee brengen, maar we krijgen er iets moois voor terug.
We houden u op de hoogte!

Namens de bouw commissie.

Met vriendelijke groeten

Sjoerd Andela

Vandaag is de trekking gedaan op het politiebureau in Bolsward. De uitslag is als volgt:

1e prijs € 250,–     Stephanie van Delft

2e prijs € 100,–     Carolien Hoeke

3e prijs € 75,–       Suzanne Witteveen

4e prijs € 50,–      Amarins Aarts, Heeg

5e prijs  € 50,–     Stephanie Kraeger, Sneek

6e t/m 20e prijs € 25,–

6e prijs   de Vries, van Osingaweg

7e prijs C. de Jong, Wommels

8e prijs J. Nauta, Workum

9e prijs Sjoukje Boelens, Bolsward

10e prijs Diny vd Meulen, Sneek

11e prijs E. Frowijn, Tirns

12 prijs D. Bouma, Nijland

13e prijs Andre Brandsma,  Blauwhuis

14e prijs C. Remmerswaal, Abbega

15e prijs S. Wierstra, Harlingen

16e prijs Tessa Dijkstra, Sneek

17e prijs Hilde , Nijland

18e prijs M. Ketelaar, Burgwerd

19e prijs Sammy Doll, Scharnegoutum

20 prijs Pieter Breeuwsma, Nijland

Allemaal van harte gefeliciteerd! De kadobonnen worden z.s.m. bij de prijswinnaars bezorgd.