Afgelopen week zijn de Corona maatregels weer extra aangescherpt. Dit heeft ook voor ons consequenties.

Aan leden boven de 18 jaar mag er nog maar in groepjes van 2  + 1 instructie les worden gegeven in de rijhal. Het bestuur heeft de volgende oplossing bedacht voor de lessen.

De les wordt opgesplitst in 2 groepjes van 2 of 3. Zij krijgen een half uur les van de instructie en het andere groepje kan zelf rijden in de kleine rijhal. Na een half uur wordt er gewisseld.

Het is tijdens de reguliere lessen deze 2 weken niet mogelijk om te vrij rijden in de binnen rijhallen. Wel kan er in de buiten bak gereden worden mits het weer dit toelaat.

Voor de leden onder de 18 jaar veranderd er niets. Voor hen gaan de lessen in het groepje gewoon door.

De instructie is ook op de hoogte en kan jullie te woord staan als er voor de les onduidelijk heden zijn omtrent de lessen.

We willen jullie er nog graag op wijzen dat er maximaal 1 begeleider mee mag naar binnen om te helpen opzadelen etc.

 

Ook tijdens het  vrij rijden is het de komende 2 weken  maximaal toegestaan om met 2 combinaties per bak te rijden en bij voorkeur de buitenbak gebruiken dit ivm de veiligheid.

Een ieder dient zich aan de maatregels te houden!! Bij een mogelijke boete voor de vereniging wordt deze verhaald op het lid / leden welke zich niet aan de maatregels hebben gehouden!! Boete voor de vereniging kan oplopen tot € 4000,-

Hou je aan de maatregel van 1,5 meter afstand.

Het bestuur