Uitslag kerstverloting

20e prijs: W. Foekema Exmorra

19e prijs: Sjaak Lootsma,  Bolsward

18e prijs: Eva, Sneek

17e prijs: Suzanne Witteveen, Bolsward

16e prijs Lydia vd Velde, IJlst

15e prijs: Marrit vd Zande, Abbega

14e prijs: vd Velde, Hartwerd

13e prijs: Kingma, Parrega

12e prijs: A. Leijendekker, Witmarsum

11e prijs: Carla Hoeke, Wolsum

10eprijs: de Klerk, Bolsward

9e prijs: Andrea Vlug, Arum

8e prijs: P.J. Nauta, Hommerts

7e prijs: J. Bouma, Nijland

6e prijs: N. Duffels, Leeuwarden

5e prijs: Jolanda Terpstra, Firdgum

4e prijs Ali Galema, Kubaard

3e prijs: Erwin Dijkstra

2e prijs: Annet Bruinsma, Exmorra

1e prijs: Danique van Dillen, Bolsward

Afgelopen week zijn de Corona maatregels weer extra aangescherpt. Dit heeft ook voor ons consequenties.

Aan leden boven de 18 jaar mag er nog maar in groepjes van 2  + 1 instructie les worden gegeven in de rijhal. Het bestuur heeft de volgende oplossing bedacht voor de lessen.

De les wordt opgesplitst in 2 groepjes van 2 of 3. Zij krijgen een half uur les van de instructie en het andere groepje kan zelf rijden in de kleine rijhal. Na een half uur wordt er gewisseld.

Het is tijdens de reguliere lessen deze 2 weken niet mogelijk om te vrij rijden in de binnen rijhallen. Wel kan er in de buiten bak gereden worden mits het weer dit toelaat.

Voor de leden onder de 18 jaar veranderd er niets. Voor hen gaan de lessen in het groepje gewoon door.

De instructie is ook op de hoogte en kan jullie te woord staan als er voor de les onduidelijk heden zijn omtrent de lessen.

We willen jullie er nog graag op wijzen dat er maximaal 1 begeleider mee mag naar binnen om te helpen opzadelen etc.

 

Ook tijdens het  vrij rijden is het de komende 2 weken  maximaal toegestaan om met 2 combinaties per bak te rijden en bij voorkeur de buitenbak gebruiken dit ivm de veiligheid.

Een ieder dient zich aan de maatregels te houden!! Bij een mogelijke boete voor de vereniging wordt deze verhaald op het lid / leden welke zich niet aan de maatregels hebben gehouden!! Boete voor de vereniging kan oplopen tot € 4000,-

Hou je aan de maatregel van 1,5 meter afstand.

Het bestuur

Er wordt flink gespaard door de Hanzeruiters. Deze week staan wij centraal bij de Poiesz in Bolsward en kunnen we extra munten sparen. Er is met spullen van Ruitershop Burgwerd een mooie tafel ingericht om de Hanzeruiters te promoten. De weekactie om extra munten te verzamelen is een zak appels! Kom je niet in de Poiesz van Bolsward maar elders, dan kun je je munten in de pot doen die in de kantine van de rijhal staat.

Welmoed Agricola is met Zonnestraal op de Friese Kampioenschappen reservekampioen springen geworden in de klasse M cat. DE. Super prestatie. Gefeliciteerd!

In de B dressuur behaalde Pietie vd Berg met Arthur fan it Pompebled een mooie 4e prijs.

Gerbrich Talsma met Zenith RS behaalden een 6e plaats in de L1 dressuur. Een 9e plaats voor Tryntsje van Gosliga met Heidehof’s Alina in de M2 dressuur. Janneke Bleeker behaalde met Charmeur DH in de klasse B cat. DE een 10 plaats en Jisca Jonker met Evita een 11 plaats. Sanne vd Molen behaalde een 4e plaats in de klasse Z1 DE met Annebel B.

 

It giet oan!

Maandag 19 augustus beginnen de graafwerkzaamheden van onze tweede rijhal.

Maandag hoort u van ons wanneer de eerste paal in de grond wordt geslagen. Dit zal op woensdag 21 of op donderdag 22 augustus zijn. U wordt van dit feestelijke gebeuren tijdig op de hoogte gesteld. Het bouwterrein is gedeeltelijk afgezet met lint. U kunt op de noord zijde parkeren en via de eerste grote deur de rijhal betreden. Degene die in de buitenbak willen rijden, kunnen via het beton pad de buiten bak bereiken.

Het bouwen kan wat overlast met zich mee brengen, maar we krijgen er iets moois voor terug.
We houden u op de hoogte!

Namens de bouw commissie.

Met vriendelijke groeten

Sjoerd Andela