Het team Klavertje 4 van de Hanzeruiters heeft afgelopen zaterdag in Ermelo de bronzen medaille gewonnen op het NK.
In de klasse M reed het viertal Rikst Abma, Jisca Jonker, Jorine Jonker en Tryntsje van Gosliga met een score van bijna 68% verdienstelijk naar een 3e plaats.

Dit na eerst al het Fries Kampioenschap  te hebben gewonnen op 9 augustus in Harich.

Lobke Walinga werd met het samengestelde viertal It Takes 4 reservekampioen met de kür klasse Z en een 3e prijs met de proef.

Het ponyviertal met Tryntsje van Gosliga, Rikst Abma, Jorine en Jisca Jonker is Fries Kampioen geworden in de afdelingsdressuur klasse M. Jan Siebren Duiven met Arco werd in het L springen Fries kampioen! Super gedaan! Zij mogen naar het NK in Ermelo over 2 weken voor de pony´s en over 3 weken voor de paarden.

 

Rikst Abma met haar pony Surprise behaalde in de klasse M2 cat DE een mooie 4e prijs.
Elise Velzen met haar paard Held behaalden een 9e prijs in het B springen.
Martine Hylkema behaalde met Highlander in het L springen een 7e prijs. Thea Kooistra behaalde met Festina een knappe 5e prijs in het M springen en Jildou Agricola met Eksie Perfeksie behaalde in het M een 10 prijs. Lobke Walinga kwam uit met een samengesteld regioteam en werd daarmee 2 maal fries kampioen zowel met de proef als de kür in de klasse Z!

De verloting heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward en de uitslag is als volgt:

1e prijs € 250      Gerke Bosch, Sneek
2e prijs € 100     Schober, Schettens
3e prijs €  75      fam. Kamphorst
4e prijs €  50     E. Breeuwsma
5e prijs €  50   Foekje Nynke Terluin, Exmorra
6e t/m 20 prijs € 25:
C. Remmerswaal, Abbega
Age vd Werf, Folsgare
Doede Rypkema, Hichtum
Yke K, Abbega
M. Berends, Bolsward
Fenna Vlas, Heeg
Tryntsje Lyclama a Nijeholt, Schettens
K. Lyclama a Nijeholt, Wolsum
J. Verhoeven, Firdgum
J. Twijnstra, Menaam
A. Walinga, Folsgare
Jan Evert
Sjoukje Bergsma, Allingawier
Anna Frouk Koopman, Mantgum
Kroes, Abbega

De prijzen worden z.s.m. bij de winnaars gebracht!