Uitslag verloting Hanzeruiters

Stadhuis Bolsward

De trekking van de jaarlijkse verloting heeft kort na het Heamiel plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward. De prijze zijn inmiddels bezorgd. De uitslag:

1e prijs: 250 euro: Gerbrich Talsma
2e prijs: 100 euro: Fam. De Vries, Exmorra
3e prijs: 75 euro: Nathan Mol, Groningen
4e prijs: 50 euro: Rita Straatsma
5e prijs: 50 euro: Van der Wal, IJlst
6e prijs: 25 euro: Broekens, Reahûs
7e prijs: 25 euro: B. Verhoeven, Sneek
8e prijs: 25 euro: Slippens-De Haan
9e prijs: 25 euro: H. v.d. Weide, Tjerkwerd
10e prijs: 25 euro: Nina Hoogland, Bolsward
11e prijs: 25 euro: P. Wolthuizen, Bolsward
12e prijs: 25 euro: M. Suierveld, Nijland
13e prijs: 25 euro: H. Schuil, Sneek
14e prijs: 25 euro: Pytrik Gerbrandy, Nijland
15e prijs: 25 euro: Anneke Huisman, IJlst
16e prijs: 25 euro: Angela Hodel, Huins
17e prijs: 25 euro: F. Osinga, Abbega
18e prijs: 25 euro: Kingma
19e prijs: 25 euro: Angela Kleinstra, Bolsward
20e prijs: 25 euro: T. Kooistra, Hichtum

Heamielconcours vanuit de lucht

Ruiters en amazones hebben de ruimte op het Heamielconcours. Zo veel wordt wel duidelijk bij het bekijken van deze luchtfoto die vrijdagavond op de eerst dag van de 41ste editie van het concours is gemaakt. Veel ruimte voor de dressuurbanen, volop parkeerruimte en natuurlijk die prachtige springpiste. Na een plensbui op is hij de volgende dag al weer bruikbaar en kan er weer gereden worden. Bij de Hanzeruiters zijn diverse lidmaatschappen mogelijk, zodat ook jij gebruik kunt maken van onze fraaie binnen- en buitenfacicliteiten en kunt deelnemen aan onze activiteiten. In de buitenbak worden regelmatig oefenparcoursen georganiseerd met begeleiding. Daarvoor hoef je overigens niet lid te worden. Houd voor activiteiten deze site in de gaten.

Bewaren

Bewaren