Home

Nieuws

  • Danique van Dillen wint hoofdprijs verloting
    Danique van Dillen heeft de hoofdprijs gewonnen van de verloting. Ze had alle lootjes van haar boekje zelf gekocht en is superblij met haar prijs! […]
  • Uitslag kerstverloting
    Uitslag kerstverloting 20e prijs: W. Foekema Exmorra 19e prijs: Sjaak Lootsma,  Bolsward 18e prijs: Eva, Sneek 17e prijs: Suzanne Witteveen, Bolsward 16e prijs Lydia vd Velde, IJlst 15e prijs: Marrit vd Zande, Abbega 14e prijs: vd Velde, Hartwerd 13e prijs: Kingma, Parrega 12e prijs: A. Leijendekker, Witmarsum 11e prijs: Carla Hoeke, Wolsum 10eprijs: de Klerk, Bolsward 9e prijs: Andrea Vlug, Arum […]

Rijhal bezetting