Home

Nieuws

  • Uitslag verloting PSV de Hanzeruiters
    De verloting heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward en de uitslag is als volgt: 1e prijs € 250      Gerke Bosch, Sneek 2e prijs € 100     Schober, Schettens 3e prijs €  75      fam. Kamphorst 4e prijs €  50     E. Breeuwsma 5e prijs €  50   Foekje Nynke Terluin, Exmorra 6e t/m 20 prijs € 25: C. Remmerswaal, Abbega Age vd Werf, Folsgare Doede Rypkema, Hichtum Yke K, Abbega M. […]
  • Uitnodiging voor het jubileumfeest
    De feestcommissie is intussen druk bezig met de voorbereidingen van de viering van het 50-jarig bestaan. Omdat van lang niet alle oud-leden en -bestuursleden de adressen bekend zijn en we niemand willen passeren,  plaatsen we de uitnodiging ook op de site. Klik hier voor de uitnodiging De feestcommissie   […]

Rijhal bezetting

Facebook

KNHS Nederland