Nieuws

laatst bijgewerkt: 04-Okt-2016 15:59

Uitslag verloting Hanzeruiters

De trekking van de jaarlijkse verloting heeft kort na het Heamiel plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward. De prijze zijn inmiddels bezorgd. De uitslag:

1e prijs: 250 euro: Gerbrich Talsma
2e prijs: 100 euro: Fam. De Vries, Exmorra
3e prijs: 75 euro: Nathan Mol, Groningen
4e prijs: 50 euro: Rita Straatsma
5e prijs: 50 euro: Van der Wal, IJlst
6e prijs: 25 euro: Broekens, Reahûs
7e prijs: 25 euro: B. Verhoeven, Sneek
8e prijs: 25 euro: Slippens-De Haan
9e prijs: 25 euro: H. v.d. Weide, Tjerkwerd
10e prijs: 25 euro: Nina Hoogland, Bolsward
11e prijs: 25 euro: P. Wolthuizen, Bolsward
12e prijs: 25 euro: M. Suierveld, Nijland
13e prijs: 25 euro: H. Schuil, Sneek
14e prijs: 25 euro: Pytrik Gerbrandy, Nijland
15e prijs: 25 euro: Anneke Huisman, IJlst
16e prijs: 25 euro: Angela Hodel, Huins
17e prijs: 25 euro: F. Osinga, Abbega
18e prijs: 25 euro: Kingma
19e prijs: 25 euro: Angela Kleinstra, Bolsward
20e prijs: 25 euro: T. Kooistra, Hichtum


Heamielconcours vanuit de lucht

Ruiters en amazones hebben de ruimte op het Heamielconcours. Zo veel wordt wel duidelijk bij het bekijken van deze luchtfoto die vrijdagavond op de eerst dag van de 41ste editie van het concours is gemaakt. Veel ruimte voor de dressuurbanen, volop parkeerruimte en natuurlijk die prachtige springpiste. Na een plensbui op is hij de volgende dag al weer bruikbaar en kan er weer gereden worden. Bij de Hanzeruiters zijn diverse lidmaatschappen mogelijk, zodat ook jij gebruik kunt maken van onze fraaie binnen- en buitenfacicliteiten en kunt deelnemen aan onze activiteiten. In de buitenbak worden regelmatig oefenparcoursen georganiseerd met begeleiding. Daarvoor hoef je overigens niet lid te worden. Houd voor activiteiten deze site in de gaten.


Sleutel gevonden

Concours 2016/Algemeen/sleutel.jpgOp het terrein is zondagmiddag een sleutel gevonden. De eigenaar kan hem weer ophalen na een telefoontje: 0515-335774.

Iris Weijenberg zevende in endurancewedstrijd

Iris Weijenberg heeft met haar pony Salvador in Ommen een endurance wedstrijd gereden. Zij reden hier in de klasse 1 – korte afstand. Het parcours van 24 km legden zij af in een tijd van 12,97 km/u (max. 13 km/u toegestaan) Deze scherpe tijd leverde een mooie 7e plaats op! Jessica Hodel ging met haar paard Eranko zaterdag naar Koudum en behaalden in de L1 dressuur een 3e prijs met 192 punten en een 1e prijs met 192,5 punten. Yara de Vries met haar pony Etoilie B behaalde in de L2 dressuur 183 punten en met het L springen cat. DE een 2e prijs.


Succes voor Yara de Vries

Yara de Vries ging met Etoile B naar Franeker en behaalde in de L2 dressuur tweemaal de 3e prijs met 201,5 punten. Met het springen klasse L cat. DE behaalde ze een 2e prijs na barrage. Lobke Walinga reed in Koudum met Irish Coffe in de L1 dressuur naar een 2e prijs met 197,5 punten en met Elvis in de L2 dressuur naar een 1e prijs met 200,5 punten en een 2e prijs met 189 punten. In St. Nicolaasga behaalde ze met Elvis een 1e prijs met 208,5 punten en een 3e prijs met 182 punten in de L2 dressuur. Met Irish Coffee behaalde ze in de L1 dressuur een 2e prijs met 208 punten en een 1e prijs met 185 punten. In Franeker behaalde ze met Irish Coffee in de L1 dressuur tweemaal de 4e prijs met 191,5 en 195,5 punten.


Clubkampioenenen Hanzeruiters 2015

Welmoed Agricola, Tryntsje van Gosliga, Jildou Agricola en Gerbrich Talsma zijn de clubkampioenen van 2015. Vrijdagavond 15 april hebben zij de bekers in ontvangst genomen. Kampioen bij de pony's in de dressuur werd Welmoed met haar pony Robbie F. Bij het springen ging de titel naar Tryntsje met haar pony Rusty. De dressuurtitel bij de paarden was weer voor Gerbrich met Floor. Jildou werd springkampioen bij de paarden met Eksie Perfectie.


Jaarvergadering Hanzeruiters

Het voorstel van het bestuur om van rijdende leden een extra dag vrijwilligerswerk voor de club te vragen, is tijdens de jaarvergadering op 15 april door de leden aangenomen. In de praktijk betekent dit dat rijdende leden naast de al geldende hulp bij het Heamielconcours, nog een dag worden verwacht voor uiteenlopende werkzaamheden. Leden die niet kunnen of willen, kunnen de verplichting afkopen voor vijftig euro of voor honderd euro voor beide dagen.
Het bestuur is van plan om op de verandazolder nog een afgeschermde ruimte te creëren die voor vergaderingen, als juryruimte of als rekenkamer kan worden gebruikt.
Tijdens de vergadering heeft Dieuwke Bootsma na ruim(!) 10 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Yneke van Dillen en Gerbrich Talsma zijn in het bestuur gekozen. Lyske Jacobi verliet na 6 jaar de Activiteitencommissie. Voor het komende jaar kan het bestuur de contributie op het huidige peil houden, het baklidmaatschap wordt wel duurder.
Alice van Gosliga organiseert regelmatig oefenparcoursen voor de Hanzeruiters. Ze wil daarvoor graag een vast groepje vrijwilligers verzamelen dat voortaan bij de opbouw van het parcours helpt en tijdens het oefenen aanwezig is. Daarnaast zoekt zij iemand die de prestaties van leden bij de paarden (dressuur en springen) wil volgen voor deelname aan de verenigingskampioenschappen (Kring en Friese). Belangstelling of meer info? Stuur een mailtje naar Alice. Alice maakte de leden ook attent op de wijziging in het reglement dat een organiserende vereniging voortaan zelf mag bepalen welke dressuurproeven worden verreden. Dat hoeft dus niet meer de proef te zijn die aan een bepaalde maand is gekoppeld. Het is dus verstandig goed het vraagprogramma van een wedstrijd te lezen.


Successen op FK 2016

Annigje Jacobi is zaterdag 13 februari Fries kampioen Indoor geworden met haar pony Daniëlla. Ze boekte haar succes in de klasse M1- cat. DE met een percentage van 65 procent (190/200). Femke van der Velde pakte de titel in de klasse L1-DE. Ze reed tweemaal 202 punten bij elkaar, samen goed voor 67,33%.

Ook andere Hanzeruiters waren succesvol. Welmoed Agricola werd met Marvin tweede in de klasse B-C (64,33%). Ook een tweede stek voor Jisca Jonker met haar pony Toesta K. in de klasse B-DE met een percentage van 66,33 %. Isa Siemensma werd hier met Charles Darwin vierde (63,83%. Yara de Vries eindigde als tweede in de klasse L1-DE met haar pony Belle Etoile B (64,50%. In de klasse L2-DE was er een achtste plaats voor Famke Lootsma met Koedijk's Ilonka (58,50%. Met 60,83% werd Anna Siemensma met Horses2Fly zesde in de klasse M1-DE.

Brons pakte Elise Velzen met Sir Kay van Camelot in de klasse Z1-DE. De combinatie scoorde 63,09%. Simone Dijkstra eindide als achtste met Lizzy (56,47% gevolgd door Thirza Leinenga met Ostara's Lady (55,59%).
Paarden

Simone Dijkstra werd reservekampioen geworden in de klasse B-dressuur van het Fries kampioenschap. Met haar paard Gizmo behaalde ze voor haar twee proeven een totaalscore van 65,38 procent. Tessa Kalsbeek eindigde met Whispering Sound op de zevende plaats (63,17%).

Bestuur en alle leden feliciteren deze Hanzeruiters met hun resultaat!

Op de foto links Simone Dijkstra, rechts Annigje Jacobi


Derde prijs Tessa Kalsbeek

Simone Dijkstra ging met Gizmo V naar Koudum en behaalde in de B dressuur een tweede prijs met 194 punten en een eerste prijs met 204 punten. Tessa Kalsbeek reed een selectiewedstrijd met Whispering Sound in Franeker en behaalde in de B dressuur een derde prijs met 196 punten. Anneke Ritskes behaalde in Harich met Maike N met de B dressuur tweemaal de eerste prijs met 185 en 191 punten.


Tweemaal tweede prijs voor Simone Dijkstra

Simone Dijkstra behaalde in Franeker met Gizmo in de B dressuur 208 en 206 punten, goed voor tweemaal de tweede prijs. Annigje Jacobi behaalde met Danielle in de L2 dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 205 en 206 punten. Yara de Vries met Belle Etoile B behaalde in de L1 dressuur 180 punten en een tweede prijs met 186 punten. (30/11/2015)


Dubbel succes voor Annigje Jacobi in Sneek

Annigje Jacobi ging met Daniella naar Sneek en behaalde in de L2 dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 195 en 210 punten. In Arum behaalde wederom tweemaal de eerste prijs met 200 en 198 punten.
Tessa Kalsbeek behaalde met haar paar Whispering Sound in Koudum een eerste prijs met 192 punten en een vierde prijs met 193 punten in de B dressuur.(5/11/2015)


Vierde prijs voor Simone Dijkstra

Simone Dijkstra ging met haar 4-jarige Gizmo naar Arum en behaalde in de B-dressuur een vierde prijs met 194 punten en een zesde prijs met 190 punten. Yara de Vries behaalde in Harich met Belle Etiole B in de B dressuur ee tweede prijs met 204 punten en een eerste prijs met 198 punten. In het B-springen behaalde ze een derde prijs met een stijl van 79,5. In de cross werd ze vierde.(7/10/2015)


Extra prijs voor Jisca Jonker

Lobke Walinga ging met Elvis naar Dronrijp en behaalde in de L1 cat. D/E dressuur een eerste prijs met 199 punten en een tweede prijs met 191 punten. Annigje Jacobi reisde af naar Hippolytushoef met Danielle en behaalde daar in de L1 dressuur tweemaal de eerste prijs met 198 en 193 punten. Regina Breeuwsma werd met Bedelia in Vrouwenparochie tweemaal tweede in het M springen.
Jisca Jonker ging met Toesta K naar Firdgum en behaalde in de B dressuur tweemaal de eerste prijs met 197 en 192 punten. Hiermee was de de beste combintie van de dag en kreeg ze extra prijs. Yara de Vries behaalde in Koudum met Yavri’s Roxi met het springen in de klasse B cat. C een vijfde prijs met 71 punten. Met Belle Etoile B behaalde ze in het B springen 68 punten. (26/8/2015)


Nationale titel voor Anna, Welmoed reservekampioen

Die staat! Anna Siemensma is vandaag met haar pony Skydancer Nederlands kampioen geworden. In de dressuurklasse M2 categorie AB gaf ze de concurrentie het nakijken. Een fantastische prestatie van de amazone uit Pingjum.
Gisteren zorgde Welmoed Agricola ook al voor een feestje in het Hanzeruiter-kamp. Zij werd met Robbie F. namelijk reservekampioen in het springen in de klasse B categorie AB.
Behalve Anna en Welmoed presteerde het ponyteam onder leiding van Alice van Gosliga vandaag ook prima met een achtste plaats. Het Hanzeteam was vandaag het beste Friese team op het NK in Ermelo.
Bestuur en leden van de Hanzeruiters feliciteren de kampioenen en het team met deze prestaties en zijn bijzonder trots op hen.


Koffiemorgen en huldiging zeer geslaagd

Het begin van een goeie traditie, zo werd de koffiemorgen met huldiging van deelnemers aan het Fries Kampioenschap betiteld. Het initiatief is bekend bij andere clubs, maar voor de Hanzeruiters was het een nieuw fenomeen. De deelnemers werden in tenue en te paard/pony verwacht bij de hal. Daar werden eerste groepsfoto's gemaakt, waarna iedereen aan de koffie, thee of fris kon. Alle FK-leden kregen een bloem en envelop met inhoud.


Friese titels Anna Siemensma en Welmoed Agricola


HARICH- Anna Siemensma heeft zich in Harich met haar pony Sky Dancer aangemeld voor de kampioensgalerij van de Hanzeruiters. Vrijdag pakte ze de Friese titel in de klasse M1/M2 cat AB. Ook Welmoed Agricola boekte een ticket voor het NK met een prima prestatie en de Friese titel in het B springen cat AB met haar pony Robie F. Rikst Abma met Surprise en Yara de Vries met Belle Etoile B werden beiden reservekampioen in het B springen DE en moesten toen overrijden voor plaatsing naar het NK in Ermelo. Die strijd eindigde in het voordeel van Rikst en zij mag dus ook naar het NK in Ermelo.
Team Hanzeruiters 1 van de pony’s met Anna Siemensma, Jorine Jonker, Roas Bootsma, Welmoed Agricola, Elise Velzen, Regina Breeuwsma en Tryntsje van Gosliga werd reservekampioen bij het verenigingskampioenschap van de pony’s. En de paarden deden niet voor hen onder. Stephanie van Delft, Iris de Jong, Martine de Vries, Hildou Bootsma, Jildou Agricola, Petra Breeuwsma, Thea Kooistra en Gerbrich Talsma zijn reservekampioen geworden bij het verenigingskampioenschap van de paarden en mogen ook naar Ermelo.
Individueel eindigde Hildou Bootsma met Fidurmie nog als 10e van de ruim 60 deelnemers in het B-springen bij de paarden. De overige uitslagen: Klasse B dressuur cat. D/E
6e na overrijden Rikst Abma met Surprise; 10e na overrijden Femke vd Velde met Ciara. Klasse L1 dressuur cat. D/E: 2e (reservekampioen) na overrijden Annigje Jacobi met Daniella (Hippiade). Klasse M1/M2 dressuur cat.C: Kampioen: Anna Siemensma met Sky dancer (Hippiade). Klasse M1 dressuur cat. D/E: 5e prijs na overrijden voor Lisa Baarda met Ziva; 10e plek na overrijden voor Jorine Jonker met Lars. Klasse M2 dressuur cat. D/E: 3e prijs na overrijden voor Elise Velzen met Sir Kay van Camelot. (Hippiade); 5e plek na overrijden voor Thirza Leijnenga met Ostara’s Lady. Klasse M springen cat. DE: 3e prijs voor Regina Breeuwsma met Bedelia. Zaterdag 8 augustus: L2 dressuur paarden: 12e na overrijden Gerbrich Talsma met Florence H.


Catharina Kuipers schrijft flink aantal winstpunten bij

Yara de Vries ging met Etoile B naar de selectiewedstrijd in Koudum en behaalde met de B dressuur 181 en 182 punten (60,50%) goed voor een zevende plaats en in de tweede proef 190 punten met een derde prijs. In het B springen behaalde ze met een stijl van 73 punten een derde prijs en in het tweede parcours 4 strafpunten met een stijl van 73 punten. Catharina Kuipers behaalde met Ms Blue met de Z1 dressuur een vijfde prijs met 207 en 211 punten en in de tweede proef een tweede prijs met 216 punten. In Bolsward behaalde ze in de Z1 dressuur 210 en 205 punten en in Franeker een derde prijs met tweemaal 222 punten en een vierde prijs met 214 punten. Met Grace ging ze naar Sneek en behaalde in de L1 dressuur 192 punten en een vijfde prijs met 186 punten. (12/07/2015)


Eerste prijs voor Iris Nauta in Z1

Sanne vd Molen behaalde met Angels Ditch Adrienne in Bolsward met het BB springen cat. D een eerste en vierde prijs. Iris Nauta met Souillac behaalden in de Z1 dressuur een eerste prijs met 205 punten en een tweede prijs met 206 punten. Lobke Walinga met Elvis behaalden in Koudum een eerste prijs met 201 punten met de L1 dressuur. Regina Breeuwsma behaalde met Bedelia tweemaal de eerste prijs in het M springen. (7/7/2015)


Uitslag verloting Hanzeruiters 2015

De trekking voor verloting bij de Hanzeruiters is 3 juli verricht op het politiebureau in Bolsward. De uitslag is als volgt.
De uitslag is als volgt:
1e prijs Dhr. JE Kuiper, Workum
2e prijs Hilda Altenburg, Burgwerd
3e prijs Djoeke van Dijk, Leeuwarden
4e prijs B. Terluin, Exmorra
5e prijs Jellema, Westhem
6e prijs Brundt, IJlst
7e prijs Danique van Dillen, Bolsward
8e prijs Dhr. Boonstra, Bolsward
9e prijs Karin Adema, Pingjum
10e prijs Jan siebren Duiven, Hartwerd. De prijzen worden zo spoedig mogelijk rondgebracht.


Heamielconcours 2015: 'Tige slagge, takom jier opskale'

Met een door honderdtien leden bezochte barbecue is het Heamielconcours 2015 zondagmiddag afgesloten. Zowel Martine Hijlkema als Maurits Jonker, voorzitters van de concoursscommissie en van de vereniging, dankten de leden voor hun inzet. Het is cliché, maar 'zo'n concours organiseren kan alleen maar als we het samen doen.' Grote tevredenheid was er met name over de nieuwe buitenbak die zich tijdens het hele concours uitstekend hield. ,,We hawwe wol sleept, mar it wie hast net iens nedich'', aldus Jonker. Hij hoorde louter positieve reacties van de ruiters en amazones. In totaal telde het concours ruim 1200 starts, 200 meer dan vorig jaar. Verder draaide de catering ook prima dagen en kan met recht worden gesproken van een prachtig concours. Al tijdens de barbecue, waar het bestuur in de bloemetjes werd gezet, keek Maurits Jonker al even vooruit naar volgend jaar. ,,Dan fierder opskale.'' Bijgaande fotootjes van een artikel in de LC van 29 juni.


Prima punten voor Femke van der Velde

Femke v.d. Velde behaalde met Danza Farfalla in Franeker in de B dressuur 203 punten goed voor een eerste prijs en 183 punten. Annigje Jacobi met Danielle behaalde in Sneek met de L1 dressuur 195 punten en een eerste prijs met 187 punten. In Franeker behaalde ze in de eerste proef 202 en 206 punten en in de tweede proef 193 punten met een derde prijs. Danielle v.d. Werf behaalde met Jorrit H in Sneek met de M2 dressuur 192 en 195 punten met een eerste prijs. (22/06/2015)


Tweemaal winst voor Anna Siemensma

Danielle v.d. Werf ging met Hester s naar Oranjewoud en behaalde in de M1 dressuur 183 punten. Met Jorrit H behaalde ze in de M2 185 en 191 punten en een tweede prijs. In Oosterwolde behaalde ze met Jorrit H een vijfde prijs met 180 punten. Femke vd Velde behaalde met het CH Sneek in de B dressuur met Danza Farfalla een derde en vierde prijs. Tryntsje van Gosliga behaalde met Zandbergs Hagar in de L2 dressuur een eerste prijs met 203 punten en een tweede prijs met 198 punten. In het L springen cat. DE behaalde ze met Rusty de eerste prijs. Anna Siemensma behaalde met Sky Dancer in de M1 dressuur cat. C tweemaal de eerste prijs met 207 en 186 punten. Elise Velzen behaalde met Sir Kay in de M2 dressuur een tweede prijs met 188 punten en met 179 punten. Famke Lootsma behaalde met Koedijks Ilonka in het B springen cat. D een tweede prijs en Jisca Jonker met Toesta K een derde prijs. Welmoed Agricola met Robbie F behaalde in het B springen cat. AB een tweede prijs en tweemaal de eerste prijs. Laura van Asperen behaalde met Rickardo een eerste prijs in het L springen cat. D.(014/06/2015)


Catharina Kuipers is lekker op dreef

Danielle vd Werf ging naar Joure met Jorrit H en behaalde een tweede prijs met 180 punten in de M2 dressuur. In Emmeloord behaalde ze een eerste prijs met 183 punten en met het paard Hester behaalde ze in de M1 een tweede prijs met 185 punten. Cobie Bruinsma met Carola Fuga behaalde in St. Annaparochie in de M1 dressuur 180 punten en een tweede prijs met 195 punten. Annigje Jacobi met Danielle behaalde in Boazum in de L1 dressuur een eerste prijs met 198 punten en een tweede prijs met 193 punten. Catharina Kuipers behaalde met Grace in Boazum in de L1 dressuur 185 en 182 punten. Met Ms. Blue in Arum behaalde ze in de Z1 dressuur tweemaal de eerste prijs met 207 en 205 punten. In St. Annaparochie behaalde ze met Ms. Blue in de Z1 een eerste prijs met 208 punten en een tweede prijs met 205 punten. Regina Breeuwsma behaalde in het M springen de eerste prijs. (31/5)


Dubbel oranje voor Lobke Walinga

Lobke Walinga ging met Elvis naar Sneek en behaalde in de B dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 197 en 193 punten. Annigje Jacobi behaalde met Danielle in Broek in de L1 dressuur een eerste prijs met 205 punten en een derde prijs met 200 punten. Regina Breeuwsma behaalde met Bedelia een tweede prijs in het M springen. (17/5)


Winst voor Femke van der Velde

Femke van der Velde ging met Danza Farfalla naar Franeker en behaalde in de B dressuur 189 punten en in de tweede proef 200 punten goed voor de eerste prijs. In Harich behaalde ze in de eerste proef 185 punten en in de tweede proef een tweede prijs met 191 punten. Lisa Baarda behaalde met Ziva een derde prijs met 191 punten in de M1 dressuur cat. CDE. (10/5)


Mede-oprichter Laurens Posthumus overleden

'In hart en nieren een paardenman' staat op de rouwkaart van Laurens Posthumus, heit en pake van onze leden Herman en Anne Posthumus. De geboren Burgwerder was in 1968 een van de mede-oprichters van De Hoefslag, de voorloper van wat sinds 1975 De Hanzeruiters is.
Dat 'paardenbloed' waaraan de Hanzeruiters zijn ontstaan dankt, is Laurens Posthumus nooit kwijtgeraakt.
In 1981 verruilde hij zijn loonbedrijf in Burgwerd voor een manege in Sondel. Later verzorgde hij vanuit Oudemirdum rondritten met zijn huifkarren door de Gaasterlands bossen. Tot op hoge leeftijd klom hij op de bok, want achter de kont van een paard voelde hij zich in zijn element. Terwijl hij toeristen langs de mooiste plekjes reed, wisselde hij het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Gaasterland af met tal van 'smoute' anecdotes. Een aantal Hanzeruiters beleefde zo in 2006 een kostelijk ritje door het gebied terwijl de rest een bosrit maakte vanaf Elfbergen. Behalve rondritten vertoefde hij ook graag ook de drafbaan om zijn eigen fokproducten in actie te zien. De band met de Bolswarder Hanzeruiters is altijd gebleven, via Herman en Anne bleef hij op de hoogte.
Laurens Posthumus overleed zondag 24 mei. Hij is 86 jaar geworden. Zaterdag 30 mei vond in de RK-kerk in Bakhuizen de uitvaartplechtigheid plaats, waarna hij naar zijn laatste rustplaats is gebracht. Bestuur en leden wensen de familie Posthumus veel sterkte. (27/05/2015)


Tweemaal oranje lint voor Lobke Walinga

Lobke Walinga startte Elvis in Sneek en behaalde in de B dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 197 en 193 punten. Annigje Jacobi pakte met Alicia in Broek in de L2 dressuur een eerste prijs met 203 punten en een derde prijs met 200 punten. Regina Breeuwsma werd met Bedelia tweede in het M springen. (17/5/2015)


Winst voor Femke van der Velde

Femke van der Velde ging met Danza Farfalla naar Franeker en behaalde in de B dressuur 189 punten en in de tweede proef 200 punten goed voor de eerste prijs. In Harich behaalde ze in de eerste proef 185 punten en in de tweede proef een tweede prijs met 191 punten. Lisa Baarda behaalde met Ziva een derde prijs met 191 punten in de M1 dressuur cat. CDE.(10/5/2015)


Prijzenfestijn Pietie v.d. Berg

Maaike Kuipers ging met Feikje W. van Dedgum naar St. Nyk en behaalde in de L2 dressuur 186 en 185 punten. Pietie vd Berg reed vrijdag in Franeker met Janneke fan Wolsum en behaalde in de B dressuur 188 punten en 193 punten goed voor een vierde prijs. In St. Nyk behaalde deze combinatie 183 en 199 punten met een derde prijs. Met Iris Coffee behaalde ze in de B dressuur een tweede prijs met 189 punten en een eerste prijs met 208 punten. Danielle vd Werf met Jorrit H. behaalde tweemaal de eerste prijs met 183 en 184 punten in de M2 dressuur. Catharina Kuipers behaalde met Ms. Blue op Texel in de M2 dressuur op zaterdag een eerste prijs met 194 punten en op de zondag een tweede prijs met 182 punten en een eerste prijs met 182 punten. Rikst Bootsma behaalde met Dido in het BB springen tweemaal de eerste prijs in Franeker. Tryntsje van Gosliga behaalde met Rusty een eerste prijs in het L springen cat. D en Regina Breeuwsma behaalde de tweede prijs in het M springen cat. CDE. (3/5/2015)


Danielle van der Werf tweemaal eerste in Koudum

Danielle vd Werf behaalde met Jorrit H in Koudum in de M2 dressuur tweemaal de eerste prijs met 183 en 176 punten. Suzanne Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde in de M1 dressuur 180 punten. Pieti vd Berg met Janneke fan Wolsum behaalde een vijfde prijs met 192 punten en 189 punten in de B dressuur en met Iris Coffee een tweede prijs met 204 punten en een vierde prijs met 193 punten. Oktjen Dijkstra met Twirre SJ behaalde in de M1 dressuur 181 punten. Lobke Walinga behaalde met Elvis in de B dressuur 188 punten en 204 punten goed voor een derde prijs. Welmoed Agricola met Robbie behaalde in het B springen cat. AB tweemaal de eerste prijs. Regina Breeuwsma werd met Bedelia eerste in het M springen cat. DE. Jesca Terpstra ging naar Arum met haar paard Finishing Touch en behaalde in de B dressuur een eerste prijs met 189 punten en een derde prijs met 180 punten. Annigje Jacobi behaalde met Danielle in Arum tweemaal de eerste prijs met 182 en 189 punten in de L1 dressuur.(26/4/-2015)


Petra Breeuwsma derde in Vrouwbuurt

Femke van der Velde behaalde in Harich met Danza Farfalla 183 en 188 punten, goed voor 2 winstpunten. Petra Breeuwsma behaalde met Edolien in Vrouwbuurt een derde prijs in het BB springen. (20/4/2015)


Vele successen voor Hanzeruiters op eerste buitenwedstrijd in Harich

Op de eerste buitenwedstrijd in Harich veel succes voor de Hanzeruiters. Catharina Kuipers met Ms. Blue behaalde in de M2 dressuur in de eerste proef 181 punten en in de tweede proef 193 punten goed voor een tweede prijs. Oktjen Dijkstra behaalde met Twirre SJ in de M2 dressuur 180 punten en een vijfde prijs met 183 punten. Maaike Kuipers kreeg voor haar proeven met Feikje W. van Dedgum in de L2 dressuur 183 punten en 192 punten en een vijfde prijs. Jeske Bakker pakte met Frodo fan Beabuorren in de L1 dressuur een vierde prijs en een tweede prijs (194 en 202 punten). Gerbrich Talsma reed met Florence H. in de L1 naar een eerste prijs (204) en een tweede prijs met 200 punten. Welmoed Agricola behaalde met Robbie F met het B springen cat. AB een tweede prijs en Regina Breeuwsma met Bedelia behaalde met het M springen cat. DE een eerste prijs.
Jorine Jonker bracht Lars uit in Westerbork in een SGW-wedstrijd in de klasse B. Ze werd zevende. (12-4-2015)


Tweemaal prijs voor Femke van der Velde

Femke v.d. Velde ging met haar nieuwe pony Danza Farfalla naar Arum en behaalde in de B dressuur tweemaal de eerste prijs met 201 en 199 punten. Annigje Jacobi met Danielle eindigde in St. Johannesga in de L1 dressuur op de eerste prijs met 197 punten. De proef waarvoor ze 203 punten scoorde leverde haar de tweede prijs op. Suzanne Witteveen behaalde met Lia fan Beabuorren in een aangespannen wedstrijd 2 winstpunten in de klasse B met 183 en 184 punten. Danielle v.d. Werf haalde in Andijk (NH) in de M1 dressuur met Jorrit H een eerste prijs op met 189 punten en een tweede prijs met 184 punten. (6/4/2015)


Opbrengst Poiesz sponsoractie

De Hanzeruiters hebben dit jaar weer meegedaan aan de sponsoractie van Poiesz Supermarkten. De opbrengst lag dit jaar net wat lager datn in 2011, maar 1109 euro is nog altijd een fantastisch extraatje voor de jeugdleden van de Hanzeruiters.


Iris Nauta mag naar de Z

Iris Nauta behaalde met Souillac in de M2 dressuur een tweede prijs met 189 punten. Ze mogen nu in de klasse Z uitkomen. Laura van Asperen met Rickardo behaalde in Franeker in het B springen cat. DE een tweede prijs. Elise Velzen met Sir Kay behaalde in het L springen een tweede prijs en Regina Breeuwsma met Bedelia behaalde een eerste prijs in het L springen. Welmoed Agricola behaalde met Robbie F tijdens het NK rijstijlcompetitie klasse B cat. AB in Ermelo een vijfde plaats. (23/3/2015)


Gerbrich Talsma grossiert in prijzen

Gerbrich Talsma behaalde zaterdag 7 maart met haar paard Florence H. in Bolsward in de L1 dressuur tweemaal de tweede prijs met 188 en 190 punten. Zondag 15 maart werd ze in Cornwerd tweemaal eerste met 193 en 212 punten. Famke Lootsma met Koedijks Ilonda behaalde in Cornwerd in de L2 dressuur een eerste prijs met 192 punten. Oktjen Dijkstra kreeg voor haar proef met Twirre SJ in de M1 dressuur 186 punten. Danielle v.d. Werf reed met Jorrit H in de M1 dressuur tweemaal naar de eerste prijs met 191 en 189 punten. Annigje Jacobi reed in Sneek met Danielle in de L1 dressuur naar een tweede prijs met 191 punten en een derde prijs met 192 punten.(16/3/2015)


.

Tweede prijs voor Regina Breeuwsma

Jesca Terpstra ging met haar paard Finishing Touch naar Bolsward en behaalde in de B dressuur tweemaal de eerste prijs met 207 en 196 punten. Suzan Witteveen behaalde met Eduard fan Beabuorren in de M1 dressuur 180 punten. Anna Siemensma met Sky Dancer reed in Koudum in de L2 dressuur naar een eerste prijs met 202 punten. Regina Breeuwsma behaalde in het L springen in Sneek een tweede prijs. (9/3/2015)


DVD Lol met je knol!

Loes Dijkstra heeft voor de liefhebbers een fraaie dvd gemaakt van de oliebollenwedstrijd Lol met je knol. Een leuke herinnering voor later. Ze heeft alle deelnemers gefilmd, hier en daar aangevuld met opnames van Jan van Delft. De DVD is te koop voor €5,-, de opbrengst is voor de nieuwe geluidsinstallatie in de hal. Er zijn twee dvd´s te koop. Eentje kan worden afgespeeld in pc of laptop met alle starts los en twee bestanden waarin alle filmpjes zijn gecombineerd. De andere dvd kan worden afgespeeld in een dvd-speler. Meer informatie en bestellen bij Loes Dijkstra, tel.: 0515-532260, of loesdijkstra59@hotmail.com


Tweede prijs voor Jesca Terpstra

Jesca Terpstra ging met haar paard Finishing Touch naar Arum en behaalde in de B dressuur een tweede prijs met 195 punten en een vierde prijs met 188 punten. Danielle van der Werf behaalde met Jorrit H winstpunten in de M1 dressuur. Maaike Kuipers met Feikje W. van Dedgum werd in Haskerhorne in de L1 derde met 187 punten. In de andere proef kreeg ze 180 punten. (2/3/2-15)


Welmoed Agricola met Robbie Fries kampioen

Welmoed Agricola is Fries Kampioen geworden in Sneek met het B springen cat. AB. Ze kreeg 80 punten voor haar wijze van rijden. Jildou Agricola behaalde in het B springen cat. DE met Juventus een zesde prijs met 68.5 punten. Regina Breeuwsma met Bedelia behaalde de zesde prijs in het L springen cat. DE. Jan Siebren Duiven eindigde tijdens het FK op een verdienstelijke vijfde plaats in het B-springen met zijn paard Dago S.
Het viertal met Pietie van den Berg, Oktjen Dijkstra, Stephanie van Delft en Jesca Bakker behaalde tijdens de KFPS indoorfinale in Sonnega in de M-dressuur een score van 62.60% en pakten daarmee het zilver. Annigje Jacobi ging met Danielle naar Vinkega en behaalde in de B dressuur een eerste prijs met 207 punten en een tweede prijs met 199 punten.
Met de onderlinge wedstrijd van Suzanne Witteveen gehouden in de rijhal was er een eerste prijs voor Kelly Wijnia, Elvira Bangma, Sella de Jong, Meyron Veldman en Fenna Wijbenga. Kirsten Bijlsma, Ilse Groeneveld, Isa Nota, Martine Bakker en Sophie Benwell werden tweede. Er was een derde prijs voor Frouk Walstra en Marrit Dijkstra. (22/2/2015)


Catharina Kuipers zevende op FK

Laura van Asperen behaalde met Rickardo in Koudum in het B springen een derde prijs. Catharina Kuipers ging met Ms Blue naar de Friese Kampioenschappen en behaalde in de M2 dressuur een zevende plaats met 191 en 183 punten. (15/02/2015)


Anna Siemensma met Sky Dancer Fries Kampioen

Anna Siemensma is dit weekend met Sky Dancer Fries kampioen geworden in de klasse L2 dressuur cat. C. Ze behaalde een score van 62,7%.
Laura van Asperen behaalde met Rickardo in Harich in het B-springen een derde prijs. Regina Breeuwsma werd hier met Bedelia eerste in het L-springen. Annigje Jacobi pakte met Danielle in Koudum in de B-dressuur tweemaal de eerste prijs met 207 en 210 punten. Maaike Kuipers ging naar Arum met Feikje W. fan Dedgum en behaalde in de L1 dressuur een vierde prijs met 189 punten en een tweede prijs met 190 punten.(8/2/2015)


Dagprijs voor Tryntsje van Gosliga in Vinkega

Tryntsje van Gosliga behaalde in Vinkega de dagprijs van de klasse LMZ springen. Ze werd in het eerste parcours mooi eerste en in het tweede parcours behaalde ze de derde prijs. Dit was goed voor de hoofdprijs, een mooi deken en de Vinkega bokaal beker.Regina Breeuwsma werd hier tweede prijs in het L springen.
Suzanne Witteveen reed met Lia fan Beabuorren een aangespannen wedstrijd in Franeker en behaalde in de B een tweede prijs met 183 punten en een derde prijs met 181 punten. Ellen Edelenbos ging met Ester V naar Sneek en werd in de L1 dressuur tweede met 186 punten en vijfde met 175 punten. Daniëlle vd Werf behaalde met Jorrit H. in de M1 dressuur 183 en 187 punten en een tweede prijs. (2/2/2015)


Anna Siemensma tweemaal eerste

Pietie vd Berg ging met Janneke fan Wolsum naar Assen voor een KFPS selectiewedstrijd en behaalde daar de tweede prijs in de B dressuur. Isa Siemensma behaalde met Lucky Boy in Franeker in de M1 dressuur een eerste prijs met 184 punten en een tweede prijs met 185 punten. Anna Siemensma behaalde in de L2 dressuur met Sky Dancer tweemaal de eerste prijs met 190 en 185 punten. (26/1/15)


Viertal tijdens open dag

Het viertal heeft begin dit jaar tijdens de open dag Lol met je knol een fraaie kür op muziek verzorgd voor het publiek. Loes Dijkstra heeft alles gefilmd en gemonteerd. Youtube was eerst wat vervelend, maar nu dan eindelijk ook op onze eigen site.


Puntenrecord Jesca Terpstra

Tijdens een dressuurwedstrijd in Koudum behaalde Jesca Terpstra met haar paard Finishing Touch in de B dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 215 en 222 punten. Catharina Kuipers met Ms. Blue behaalde in de M2 dressuur 198 en 192 punten, wat goed was voor tweemaal de tweede prijs. Maaike Kuipers behaalde met Feikje W. van Dedgum in de L1 dressuur 194 punten met een derde prijs en 188 punten. Hanna Veldman behaalde met Gerke rs in de L2 dressuur 182 en 183 punten. Annigje Jacobi ging naar Harich en behaalde in de B dressuur tweemaal de eerste prijs met 205 en 203 punten. Pieteke van Gosliga met Bo behaalde in de M1 dressuur een derde prijs met 193 punten en Trijntsje van Gosliga met Zandbergs Hagar behaalden tweemaal de eerste prijs met 187 en 191 punten in de L1 dressuur. Petra Breeuwsma behaalde met Vieri in Sonnega een negende prijs in het B springen en Regina Breeuwsma met Bedelia behaalde in het L springen een vijfde prijs. (19/1/15)


Annigje Jacobi tweemaal eerste

Tijdens een dressuurwedstrijd in Koudum behaalde Jesca Terpstra met haar paard Finishing Touch in de B dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 215 en 222 punten. Catharina Kuipers met Ms. Blue behaalde in de M2 dressuur 198 en 192 punten, wat goed was voor tweemaal de tweede prijs. Maaike Kuipers behaalde met Feikje W. van Dedgum in de L1 dressuur 194 punten met een derde prijs en 188 punten. Hanna Veldman behaalde met Gerke rs in de L2 dressuur 182 en 183 punten. Annigje Jacobi ging naar Harich en behaalde in de B dressuur tweemaal de eerste prijs met 205 en 203 punten. Pieteke van Gosliga met Bo behaalde in de M1 dressuur een derde prijs met 193 punten en Trijntsje van Gosliga met Zandbergs Hagar behaalden tweemaal de eerste prijs met 187 en 191 punten in de L1 dressuur. Petra Breeuwsma behaalde met Vieri in Sonnega een negende prijs in het B springen en Regina Breeuwsma met Bedelia behaalde in het L springen een vijfde prijs. (18/1/15)


Eerste prijs voor Maaike Kuipers

Maaike Kuipers ging met Feikje W. van Dedgum naar Harich en behaalde in de L1 dressuur 193 punten met een eerste prijs en 191 punten. Elise Velzen behaalde met Sir Kay in Franeker met het L springen in het eerste parcours een eerste prijs. Regina Breeuwsma behaalde met Bedelia in het tweede parcours een eerste prijs. Welmoed Agricola behaalde met Robbie een eerste prijs in het B springen cat. ABC. Tijdens het indoor Beukers in Oudkarspel behaalde ze met Robbie een eerste prijs in het B springen en ook in de B dressuur in Sneek behaalden ze een eerste prijs. Met Nightingale werd ze derde op IICH in Groningen met het L springen en tijdens indoor Beukers ook. Jildou Agricola behaalde met Juventus bij Indoor Beukers een eerste prijs in het B springen en in Koudum behaalden ze in de L1 dressuur een eerste prijs met 184 punten. Op de foto Welmoed Agricola met Robbie. (11/1/15)


Lekker begin voor Annigje Jacobi

Annigje Jacobi ging met haar pony Daniëlle voor het eerst op wedstrijd in Arum en behaalde in de B-dressuur tweemaal de eerste prijs met 197 en 196 punten.
Jorine Jonker werd in Koudum in de M1 dressuur maar liefst tweemaal eerste met 203 en 211 punten. Lisa Baarda met Ziva selecteerde zich in de klasse L2 voor het FK met 191 punten en een derde prijs.
Elise Velzen behaalde met Sir Kay een derde prijs in het L-springen in Sneek. Regina Breeuwsma werd daar met Bedelia tweemaal tweede in het L springen. Anna Siemensma pakte met Sky Dancer tweemaal de derde prijs in het B springen in Sneek. (4/1/2015)


Prima debuut Jesca Terpstra

Jesca Terpstra reed haar debuut met Finishing Touch in Arum in de B dressuur en behaalde daar maar liefst tweemaal de eerste prijs met 204 en 212 punten. Daniëlle van der Werf selecteerde zich in Koudum met Jorrit H in de M1 dressuur voor het FK met 189 punten en een vierde prijs. (28/12/2014)


Daniëlle van der Werf vierde in M1

Danielle v.d. Werf ging met haar nieuwe paard Jorrit H naar Haskerhorne en behaalde in de M1 dressuur een vierde prijs voor de Friese kampioensselectie. Regina Breeuwsma behaalde in Koudum een derde prijs in het L springen. (21/12/21014)


Regina Breewsma derde op Jumping Franeker

Regina Breeuwsma behaalde met Bedelia tijdens Jumping Franeker een derde prijs in het L springen. Elise Velzen behaalde in het tweede parcours een derde prijs in het L springen. Tryntsje Lyclama a Nijeholt won met Zirahfee de eerste prijs in het M springen bij de veteranen. Jelmer Ketelaar ging met zijn nieuwe paard naar Haskerhorne en won de tweede prijs in de M1 dressuur met 189 punten. Famke Lootsma ging met Koedijks Ilonda naar Cornwerd en won daar 2 keer de eerste prijs met 191 en 201 punten.


Eerste prijs voor Isa Siemensma

Isa Siemensma ging met haar pony Lucky Boy naar de selectiewedstrijd in Franeker en behaalde de eerste prijs in de M1 dressuur met 191 punten. Oktjen Dijkstra behaalde met Twirre SJ in Arum in de M1 dressuur 182 punten. Pietie vd Berg reed een selectiewedstrijd van de Euro Friesian Cup in Warga met Janneke fan Wolsum en behaalde een finaleplek voor 20 december in Marienheem. (7/12/2014)


Eerste prijs voor Famke Lootsma

Famke Lootsma ging met Koedijks Ilonka naar Sneek en behaalde in de L1 dressuur een 1e prijs met 195 punten en 181 punten. Anna Siemensma selecteerde zich met Sky Dancer in de L2 dressuur voor de Friese kampioenschappen in Sonnega met een eerste prijs en 199 punten. Pietie van den Berg behaalde met Lutske fan Wolsum in Cornwerd in de M1 dressuur een tweede prijs met 186 punten. In Arum werd ze vierde met 181 punten. Met Cathariene K behaalde ze in Harich in de L2 dressuur een vijfde prijs met 188 punten. Suzanne Witteveen behaalde met Lia fan Beabuorren tijdens een aangespannen wedstrijd een eerste prijs met 200 punten. (30/11/2014)


Fred en Geeske hebben een zoon

Het zijn mooie tijden voor de Hanzeruiters want er is al weer een potentiële topruiter geboren. Fred Kroontje en Geeske hebben namelijk op 25 november een zoontje gekregen. Zijn naam is Joep Duco. We moeten er eerlijkheidshalve ook rekening mee houden dat de wielersport het in dit geval wint van de paardensport...


Anna Siemensma rijdt Sky Dancer viermaal naar oranje in de L2

Anna Siemensma behaalde in Hippolytushoef met Sky Dancer in de L2 dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 198 punten. In Bolsward behaalde ze ook tweemaal de eerste prijs met 200 en 201 punten. Isa Siemensma behaalde met Lucky Boy in de M1 dressuur 184 en 185 punten. Famke Lootsma met Koedijks Ilonka behaalde in de L1 dressuur een tweede prijs met 197 punten en 190 punten. (16/11/2014)


Dikke punten voor Jeske Bakker

Iris Nauta reed een dressuurwedstrijd in Bolsward met Souillac en behaalde in de M2 184 en 187 punten wat goed was voor de tweede prijs. Suzanne Witteveen kreeg in Harich voor haar proef met Eduard fan Beabuorren in de L2 dressuur 181 punten en Jeske Bakker behaalde hier met Frodo fan Beabuorren in de B dressuur tweemaal een tweede prijs met 206 en 207 punten. Elise Velzen werd met Sir Kay tweemaal eerste in de M1 dressuur met 189 en 190 punten in Bolsward. (9/11/2014)


Feest in Oosthem: Jurre is geboren

Antje Moerman en Wypke Feenstra hebben 5 oktober een zoon gekregen. Zijn naam is Jurre. Hij was bij de geboorte 49 cm lang en woog 3705 gram. Wie een kaartje wil sturen of zin heeft in beschuit met muisjes of een poppeslok, alle gegevens staan op het kaartje.


Jeska Bakker tweemaal eerste in Arum

Jeska Bakker reed met Frodo fan Beabuorren een dressuurwedstrijd in Arum en behaalde in de B dressuur tweemaal de eerste prijs met een score van 207 punten. Pietie vd Berg ging met Janneke fan Wolsum naar een KFPS selectiewedstrijd in Oenkerk en behaalde in de B dressuur 2 winstpunten. Met Lutske fan Wolsum behaalde ze in Hippolytushoef in de M1 dressuur een tweede prijs. (26/10/2014)


Prijzenfestival Anna Siemensma

Anna Siemensma ging zaterdag met Sky Dancer naar een springwedstrijd in Koudum en behaalde tweemaal de eerste prijs in het B springen met een stijl van 81. Zondag ging ze naar Sneek en werd daar wederom tweemaal eerste in de L2 dressuur met 202 en 199 punten.
Debora Giliam met Mr Mo behaalde in Koudum in het B springen cat. DE een eerste prijs, stijl 75,5 en een derde prijs, stijl 73. Suzanne Witteveen behaalde in Sneek met Eduard fan Beabuorren in de L2 dressuur 198 en 184 punten. Pietie van den Berg behaalde met Cathariena K in de L2 185 punten. In Barsingerhorn behaalde ze in de B dressuur met Janneke fan Wolsum een eerste en tweede prijs met een KFPS selectiewedstrijd. (19/10-2014)


Oranje lint voor Jisca Jonker

Jisca Jonker reed met Toesta K in Arum een wedstrijd en behaalde in de B dressuur een eerste prijs met 183 punten. Laura van Asperen behaalde met Rikardo in Franeker een tweede en derde prijs in het B springen cat. DE. Welmoed Agricola met Robbie behaalde in het BB springen een eerste en tweede prijs.(13/10/2014)


Lisa Baarda tweemaal eerste in Arum

Simone Dijkstra met Lizzy reed in Ermelo de NRPS Subli cup finale in de Z1 dressuur. Zij behaalde 201 en 215 punten wat goed was voor een mooie vierde plaats. Jorine Jonker reed met Lars in de M1 dressuur en behaalde 195 punten en een eerste prijs en in het L springen behaalde ze een tweede prijs.
Oktjen Dijkstra werd met Twirre SJ in de M1 dressuur tweede met 175 punten. Voor haar tweede proef kreeg ze 184 punten. Famke Lootsma behaalde met Koedijks Ilonka in de B-dressuur een vierde prijs met 190 punten en een vierde prijs met 188 punten. In het BB-springen werd ze eerste en tweede.
Lisa Baarda ging met Ziva naar Arum en behaalde in de L2 dressuur 187 en 193 punten en werd hiermee tweemaal eerste. (6/10/2014)


Dubbel oranje voor Gerbrich Talsma

Gerbrich Talsma reed in Harich haar laatste B-dressuurwedstrijd met Florence H. en behaalde twee mooie eerste prijzen met 209 en 207 punten. Tessa Kalsbeek met Roos behaalde in de B-dressuur 182 en 191 punten wat goed was voor de derde prijs. Suzan Witteveen behaalde met Eduard fan Beabuorren in de L2 dressuur 194 en 180 punten.(28-9-14)


Eerste prijs voor Famke Lootsma

Famke Lootsma reed dit weekend in Koudum met Koedijks Ilonka en behaalde in de B dressuur een eerste prijs met 186 punten en een tweede prijs met 188 punten. Suzan Witteveen behaalde met Eduard fan Beabuorren in de L2 dressuur 185 en 180 punten. Corinne Huizinga ging naar een menwedstrijd in Hippolytushoef met Mirthe en behaalde tweemaal een eerste prijs met 207 en 197 punten.


Prijzenfestivalletje in Cornwerd

In Cornwerd behaalde Gerbrich Talsma met Florence H in de B dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 200 en 205 punten. Ineke v.d. Meulen-Haarsma behaalde met Welly HBC in de L2 dressuur een eerste en tweede prijs met 196 en 192 punten. Famke Lootsma pakte Ilonka in de B dressuur cat. DE ook tweemaal de eerste prijs met 192 en 187 punten evenals Rikst Abma in de L2 dressuur. Op de foto tonen Gerbrich en Ineke hun gewonnen lintjes.

 


Team Hanzeruiters vijfde op NK, Elise Velzen vierde individueel

Elise Velzen is zaterdag met haar pony Robbie vierde geworden op de Hippiade in Ermelo in het B springen cat. AB. Het verenigingsteam bestaande uit Tryntsje van Gosliga, Anna en Isa Siemensma, Welmoed Agricola, Iris Weijenberg, Rixt Abma en captain Alice van Gosliga behaalde een knappe vijfde plaats. Een super prestatie van dit team dat ook al Fries kampioen is geworden.


Jaap en Marieke hebben een dochter

Op 25 augustus is Anna geboren, dochter van Jaap en Marieke de Jong-Terwischa van Scheltinga en zusje van Piet en Johan. Marieke zit in het bestuur van de Hanzeruiters. Jaap en Marieke wonen in Lytsewierrum, hun adres staat op het kaartje.


 

Eerste prijs voor Jorine Jonker

Jorine Jonker ging met Lars naar Franeker en behaalde in de L2 dressuur een eerste prijs met 197 punten. In het B springen behaalde ze een eerste en tweede prijs cat. DE. Tessa Kalsbeek met Roos behaalde in de L1 dressuur tweemaal een derde prijs met 182 en 192 punten. Suzanne Witteveen behaalde met Eduard fan Beabuorren een zesde prijs met 183 punten. Een week eerder in Koudum behaalde ze 180 en 191 punten.


Hanzeruiters wederom Fries kampioen verenigingen

HARICH - Het team van de Hanzeruiters met Tryntsje van Gosliga, Anna en Isa Siemensma, Welmoed Agricola, Rixt Abma en Iris Weijnberg is verenigingskampioen 2014 geworden op de Friese Kampioenschappen. Een super prestatie van dit jonge team. De kampioenen behaalden een puntentotaal van 756 met dressuur en springen. Ook Elise Velzen en Anna Siemensma kwamen met Friese titels thuis.Bij de pony’s individueel werd Anna Siemensma met Irma kampioen in de klasse M1/M2 cat. AB met een score van 64%. Tryntsje van Gosliga met Zandberg’s Hagar werd reservekampioen in de klasse B cat. D/E met een score van 64%. Jorine Jonker pakte een vierde prijs met Lars in de klasse L2 cat. DE met een score van 62.33%. Selma de Jong met Ursi Lakota eindigde als zevende in de M2 dressuur cat. DE met 57,33%. Welmoed Agricola werd met Nightingale reservekampioen geworden in de klasse L1 cat. AB met een score van 61.50%. Isa Siemensma werd met Lucky Boy reservekampioen in deklasse L2 cat. C met een score van 62.17%.
In het B springen werd Elise Velzen met Robbie in de klasse B cat. AB Kampioen. Isa Siemensma werd in het B springen cat. C vierde met Lucky Boy. In het B springen cat. DE behaalde Margriet vd Werf met Sandor een zevende prijs. Bij het L springen cat. AB behaalde Anna Siemensma met Irma een vierde prijs. Bij de paarden werd Gerbrich Talsma metFlorence H achtste in de B dressuur met een score 63%.
Er hebben nog meer Hanzeruiters aan het FK meegedaan die net geen prijs hebben gewonnen. Djoeke van Dijk met Dulista eindigde als zevende in de klasse B dressuur in de eerste ronde en methet B Elise Velzenspringen eindigde zij alsveertiende. Ineke v.d. Meulen behaalde de eerste plaats in de L2 dressuur, Elisabeth Perridon met Freule behaalde een dertiende plaats in de L2. Pietie van den Berg eindigde met Baukje fan Wolsum als twintigste in de L1 en met Catharine K als zeventiende.
Iris Nauta met Souillac behaalde in de eerste proef een score van 57,83% en mocht daarmee net niet overrijden. Welmoed Agricola behaalde in in L springen cat. AB een zesde plaats. In het B springen werd Iris Weijenberg met Salvador elfde en in de L1 dressuur behaalde ze een zesde plaats. Tessa Kalsbeek met Roos behaalde na overrijden een tiende plaats in de B dressuur. Annigje Jacobi met Alicia behaalde in de L2 dressuur een elfde plaats en Elise Velsen met Sir Kay v Camelot een negende plaats.
Anne SiemensmaRixt Abma met Daan werd vijfde in de L1 dressuur. Aline v.d. Kamp met Elfee behaalde een score in de L1 dressuur van 56%. Lisa Baarda met Ziva behaalde in deze klasse een score van 61,33%. Team 2 van de Hanzeruiters werd bij de verenigingskampioenschappen pony's zesde, het paardenteam eindigde op de vierde plaats.

Bij de foto´s: De verenigingskampioenen. Op de foto ontbreekt Iris Weijenberg. Daaronder het kampioensbad, Elise Velzen en Anna Siemensma met Irma.


Oktjen Dijkstra driemaal derde met Twirre SJ

Oktjen Dijkstra ging met Twirre SJ naar Arum en behaalde hier in twee wedstrijden driemaal de derde prijs in de M1 dressuur met 180, 176 en 184 punten. Suzan Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde in Dronrijp in de L2 dressuur 181 punten.


Debora Giliam derde in SGW-wedstrijd Oentsjerk

Pietie van den Berg ging met Baukje fan Wolsum naar Oldeholtpade en behaalde in de L1 dressuur een derde prijs met 194 punten en een zesde prijs met 189 punten. In Drachten behaalde ze 190 punten. Met Cathariena K werd ze derde met 190 punten in de L1 dressuu. Suzanne Witteveen behaalde in Drachten met Eduard fan Beabuorren 187 en 182 punten in de L2 dressuur. Debora Giliam deed met Mr. Mo mee aan een SGW wedstrijd in Oenkerk en behaalde in de B dressuur 204 punten en reed een foutloos spring- en crossparcours wat haar een mooie derde prijs opleverde.


Tessa Kalsbeek tweemaal derde

Tessa Kalsbeek met Roos behaalde in Harich tweemaal de derde prijs met 192 punten in de B dressuur. Angela Hendriks met Belmondo behaalde in de M1 dressuur een eerste prijs met 190 en 197 punten. Elise Velzen behaalde met Kay tweemaal de eerste prijs in de L2 dressuur met 197 en 186 punten. Met Robbie behaalde ze in het B springen eveneens tweemaal de eerste prijs. Suzanne Witteveen ging naar Oldeholtpade en behaalde in L2 dressuur met Eduard fan Beabuorren 186 punten.


Royale Jumbo-bakker Henk Visser

Henk Visser uit Sneek heeft in de verloting de zevende prijs gewonnen: een tientje mag dan geen astronomisch bedrag zijn, het is altijd leuk om iets te winnen. Hennie Breeuwsma leverde deze week de prijs persoonlijk af en werd blij verrast door Visser's reactie: hij deed de prijs graag cadeau aan de club. Henk is bakker bij de Jumbo in Bolsward. Daar werkt hij onder meer samen met de Hanzeruiters Gerbrich Talsma en Fimke Anna Giliam van wie hij ook het winnende lot kocht. Via hen blijft Henk Visser op de hoogte van het wel en wee van de club. Zo'n spontaan gebaar verdient een pluim.


Trekking verloting Heamielconcours

De trekking van de jaarlijkse verloting rond het Heamielconcours van de Hanzeruiters is verricht op vrijdag 4 juli op het politiebureau in Bolsward. De uitslag:
1e prijs 200 euro lotnr. 5659 M.Staatsmid, IJlst
2e prijs 60 euro lotnr. 5804 N. Mol, Groningen
3e prijs 50euro lotnr. 4945 Margriet vd Werf, Abbega
4e prijs 40 euro lotnr. 1087 A. de Vries, Bolsward
5e prijs 30 euro lotnr. 0766 K. Jaspers, Hidaard
6e prijs 20 euro lotnr. 0107 Nel van Nieuwkoop, Reeuwijk
7e prijs 10 euro lotnr. 4646 Henk
8e prijs 10 euro lotnr. 5198 A. Kingma-Wijnstra,
9e prijs 10 euro lotnr. 2939 P. vd Zee, Nijland
10e prijs 10 euro lotnr. 1725 Marije vd Werf, Bolsward
Allemaal van harte gefeliciteerd! De prijswinnaars krijgen zo spoedig mogelijk hun prijs thuisgestuurd of overhandigd.


Nog een paar successen op het Heamielconcours

Hanzeruiters Tijdens het Heamielconcours in Bolsward heeft Jildou Agricola met Juventus een tweede prijs gewonnen in het BB springen. Met Ben Hurr heeft ze in de M1 dressuur een tweede prijs gewonnen met 181 punten en in het eerste parcours ook een eerste prijs in de M. Welmoed Agricola behaalde met Nightgale een eerste prijs in het L springen cat. ABC. Een week eerder werd zij met deze pony kringkampioen in St. Annaparochie. Elise Velzen behaalde met Robby in het B- springen een eerste en tweede prijs. Met Sir Kay van Camelot behaalde ze in het L springen tweemaal een derde prijs. In de L2 dressuur werd ze eerste. Carolien Hoeke startte na een afwezigheid van een jaar haar Zilfia weer in de L1 2 winstpunten en kon meteen twee winstpunten incasseren: 181 en 186 punten.


Jan Arend Bouwhuizen wint Grote Prijs van Bolsward

De Grote Prijs van Bolsward voor de beste springcombinatie in het M/Z/ZZ op het Heamielconcours van De Hanzeruiters in Bolsward is zondagmiddag een prooi geworden voor Jan Arend Bouwhuizen met zijn paard Beja (Nintender). De ruiter van Nieuw Leven bleef als enige foutloos in de finale en verliet met een waardebon van duizend euro het concoursterrein. In de klasse L is de Grote Prijs gewonnen door Dian van Diepen van psv Vollenhove met het paard Do it D (Harley VDL). Ook Hans de Vries met C’est Chique en Naomi Falkena waren foutloos, maar Van Diepen was het snelst in zijn finalerit.


Jubileumconcours in Koudum

Dit weekend was het jubileumconcours in Koudum. Isa Siemensma reed met Lucky boy in de L2 dressuur naar 191 punten goed voor de tweede prijs en 194 punten. In het B-springen behaalde ze een eerste en tweede prijs en won ze het finalespringen van de klasse B. Anna Siemensma behaalde maar liefst driemaal de eerste prijs in het L-springen en ook het finale springen won zij in de L. Regina Breeuwsma behaalde met Bedelia in het L springen cat. D/E een eerste prijs. Angela Hendriks met Belmondo scoorde twee winstpunten in de L2 dressuur met 193 en 189 punten. Rikst Bootsma werd met Mai in de B dressuur tweede met 193 punten. Corinne Huizinga startte Whise Guys Joeri in de ZZL en eindigde keurig als derde met 219 punten. Martine Hylkema sprong met Essielisa in het L springen in het eerste parcours naar een zesde en in het tweede naar een vierde prijs.


Gerbrich Talsma pakt drie winstpunten in één proef

Tijdens het Heamielconcours in Bolsward behaalde Gerbrich Talsma met haar Florence H maar liefst 221 punten wat goed was voor de eerste prijs en in de tweede proef 188 punten ook een eerste prijs. Petra Breeuwsma werd in de B dressuur zesde met 184 punten met Vieri.
Iris Nauta met Souillac behaalde in haar debuut in de M2 een eerste prijs met 184 punten en een vierde prijs met 183 punten. Jildou Agricola pakte de eerste prijs met Ben Hurr in het M springen en zusje Welmoed met Nightgale in het L springen cat. ABC een eerste prijs. Regina Breeuwsma behaalde in het L-springen een eerste prijs.
Corinne Huizinga werd in Bolsward met het mennen derde met 193 punten. Oktjen Dijkstra op Twirre SJ boekte tijdens het concours drie winstpunten bij in de M1 met 181, 182 en 184 punten. Daniëlle v.d. werf kreeg met Hester in de L2 186 en 198 punten en een eerste prijs en op zondag 187 en 182 punten.
Angela Hendriks reed met Belmonde in de L2 dressuur naar een tweede prijs met 184 punten. Famke Lootsma werd met haar nieuwe pony Koedijks Ilonka in de B dressuur meteen tweede met 194 punten en derde met 187 punten. Elbrich Kruis behaalde met Zus in de B dressuur 183 punten goed voor de eerste prijs.
Op de selectiewedstrijd in Sint Annaparochie reed Lisa Perridon met Freule in de B dressuur naar een vierde prijs. Ze kreeg 191 en 194 punten. Gerbrich Talsma werd met Florence H. in de B dressuur derde prijs met 202 punten en een vierde prijs met 190 punten.
Selma de Jong nam een oranje lintje in ontvangst met Ursi Lakota in de M2 dressuur met 180 punten en een tweede prijs met 175 punten. Oktjen Dijkstra startte in Arum haar Twirre SJ en werd daar eerste prijs met 183 punten in de M1. Pietie van den Berg met Baukje fan Wolsum behaalde in Oudega in de L1 dressuur een eerste prijs met 189 punten.


Vijf winstpunten voor Tessa Kalsbeek

Tijdens CH Sneek zijn er door de Hanzeruiters goede uitslagen behaald. Isa Siemensma behaalde met haar pony Lucky Boy een eerste prijs met het B springen en een eerste met 199 punten en derde prijs met 194 punten met de L2 dressuur. Zaterdag behaalde ze 198 punten met een eerste prijs in de L2 dressuur. Zusje Anna Siemensma behaalde met Irma op de woensdag tweemaal de eerste prijs in het L springen en ook tweemaal de tweede prijs in de M2 dressuur met 187 en 182 punten. Op vrijdag behaalde ze een eerste en tweede prijs in het L springen en op de zaterdag wederom een eerste prijs in de M2 met 195 punten. Angela Hendriks met Belmondo behaalde op de zaterdag een vijfde prijs met 186 punten en een tweede prijs met 202 punten, vrijdag behaalde ze 197 en 189 punten. Regina Breeuwsma behaalde in het L springen met Bedelia een tweede prijs. Laura van Asperen met Rickardo behaalde in de B dressuur 183 en 194 punten. Tessa Kalsbeek met Roos behaalde in de B dressuur 5 winstpunten met 184, 186, 189, 186 en 191 punten. Bij de paarden sprong Martine Hylkema met Essielisa naar een vijfde prijs in het L springen. Suzanne Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde in de L2 dressuur een zesde prijs met 193 punten. Gerbrich Talsma en Florence H. behaalde in de B dressuur 204 punten goed voor een tweede prijs en 187 punten. Daniëlle vd Werf reed met Hester S. op de vrijdag in de L2 dressuur en behaalde 190 en 184 punten en met Niekita in de M1 naar 180 punten. Zondag behaalde ze met Hester S in de L2 183 en 190 punten. In de finale reed ze naar een vierde plaats met 194 punten. (16/6/2014)


Driemaal eerste prijs voor Corinne Huizinga

Jelmer Ketelaar ging met zijn Jorrit naar Oranjewoud en behaalde hier in de Z1 een winstpunt met 219 punten. Hij mag nu in de Z2 starten. Corinne Huizinga ging met haar Fries naar Leek en behaalde in de B dressuur maar liefst driemaal de eerste prijs met 207 en 187 punten. In de vaardigheidsproef had ze twee balletjes. Met Joeri is ze gestart in Boazum in de ZZL en daar behaalde ze 211 punten. (1/6/2014)


José Bleeker hofdame in Heamieltrio 2014

José Bleeker is dit jaar hofdame in het Heamieltrio. Samen met Heakeninginne Hedwig Jansen en Sanne Dijkstra vormt zij het stralend middelpunt tijdens het Heamiel 2014. Heel bijzonder, zo laat José weten. ,,En het was verschrikkelijk moeilijk om vooral niets te verklappen. Je bent heel enthousiast, maar je kunt het met niemand delen en dat is best lastig.''
José hoeft zich daar nu niet meer druk om te maken want vandaag is het trio officieel bekend gemaakt en kan het drietal zich voorbereiden op een paar fantastische dagen.
Overigens is gevoel van 'Heakeninginne' niet helemaal vreemd voor José, want in 2005 nam ze samen met Renske Hijlkema en Gerbrich Talsma ook al aan de Heamielintocht deel. Toen nog in chique overall, roodbonte zakdoek op het hoofd en de onvolprezen Bassie voor de kar. Dat gaat nu natuurlijk allemaal anders. Het drietal wordt nu gekleed en vertoeft enkele uren in de schoonheids- en kapsalon. Maar als Hessel Bouma tijdens de intocht de leidsels van het span Friezen José in de handen drukt, wordt José daar echt niet anders van... En - als de kleding dat een beetje toelaat - maakt ze natuurlijk een ererondje tijdens het bezoek van het trio aan het Heamielconcours...


Dubbel oranje voor Gerbrich Talsma

Gerbrich Talsma ging met Florence H naar Oosterwolde en behaalde in de B dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 197 en 202 punten. Lisa Perridon bracht Freule uit in Arum en behaalde in de B dressuur een tweede prijs met 195 punten en een eerste prijs met 206 punten. Suzan Witteveen startte Eduard fan Beabuorren uit in Boazeum en behaalde in de L2 dressuur een tweede prijs met 194 punten. Jelmer Ketelaar met Jorrit ging naar Drogeham en verdiende in de Z1 tweemaal een winstpunt met 209 en 211 punten. (26/05/2014)


Prijzenfestival voor Corinne Huizinga

Corinne Huizinga ging vorige week met haar paard Whise Guy’s joeri naar Texel en behaalde daar goede resultaten. Op de vrijdag behaalde in de ZZL een tweede prijs met 217 punten. De zaterdag tweemaal de eerste prijs met 220 en 213 punten. En ‘s zondags werd ze tweede met de kür.
Oktjen Dijkstra ging met Twirre S.J. naar Harich en behaalde in de M1 181 punten met de eerste proef en in de tweede proef een derde prijs met 175 punten.
Femke v.d. Velde behaalde met Donna in de M1 dressuur een vijfde prijs met 189 punten en een tweede prijs met 197 punten. Jorine Jonker werd met Lars eerste met 209 punten. (11/05/2014)


Sanne Elise geboren

Op 28 april is Sanne Elise geboren, het dochtertje van Hanna Veldman en Roelof Bos. Moeder en dochter (en ook vader) maken het prima!


Regina Breeuwsma tweede in het L-springen

Angela Hendriks behaalde in Franeker met Belmonde in de L1 dressuur een tweede prijs met 207 punten en een vierde prijs met 189 punten. Regina Breeuwsma werd met Bedelia in het L springen tweede en Welmoed Agricola met Nightingale pakte een derde prijs in het B-springen.
Suzanne Witteveen kreeg voor haar proeven met Eduard fan Beabuorren in de L1 dressuur 186 en 181 punten. Petra Breeuwsma met Vieri ging met de vijfde prijs naar huis in het B springen. Oktjen Dijkstra met Twirre behaalde in de M1 dressuur 181 punten. (5/5/2014)


Dubbel oranje voor Angela Hendriks

Angela Hendriks ging met Belmondo naar Oltheholtpade en behaalde daar in de L2 dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 207 en 204 punten. Maaike Jacobi met Priscilla behaalde in Arum in de M2 dressuur een tweede prijs met 181 punten. Lisa Perridon behaalde daar met Freule in de B dressuur tweemaal de tweede prijs met 186 en 183 punten en voor Danielle vd Werf met Niekita in de L2 dressuur een derde prijs met 189 punten en 185 punten. Dit weekend was er een kringwedstrijd in Koudum. Oktjen Dijkstra behaalde hier in de M1 met Twirre S.J. 180 punten. Stephanie van Delft met Fanny fane Pikesyl in de B 182 punten en met Jidse B. in de M2 180 punten en een eerste prijs met 184 punten.Suzanne Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde in de L1 186 en 189 punten met een vierde prijs. Pietie vd Berg met Lutske fan Wolsum reed in de M1 naar een vierde prijs met 190 punten en met Baukje fan Wolsum in de B naar 185 punten en 199 punten met een derde prijs. Het viertal behaalde 153 punten. Petra Breeuwsma behaalde met Vieri een derde prijs in het B springen. Lisa Baarda behaalde bij de ponies met Ziva in de L1 tweemaal een 183 punten met een vierde prijs. Annigje Jacobi met Alicia behaalde maar liefst tweemaal de eerste prijs in het BB springen en B springen en in de L2 dressuur tweemaal 195 punten.


Viertal debuteert met 158 punten

HARICH - Dit weekend was in Harich de eerste outdoorwedstrijd voor paarden en ponies, met succes voor de Hanzeruiters.
Annigje Jacobi reed met Alicia in de L1 dressuur en behaalde een derde prijs met 194 punten en een vierde prijs met 186 punten. Fimke Anna Giliam werd met Krista tweemaal eerste in het M springen. Regina Breeuwsma sprong met Bedelia in het L springen naar een tweede prijs.
Bij de paarden was er voor Suzan Witteveen met Eduard fan Beabuorren een vierde prijs met 191 punten en 181 punten in de L1 dressuur. Daniëlle v.d. Werf werd met Hester zevende met tweemaal 187 punten in de L1. 
Oktjen Dijkstra met Twirre SJ behaalde in de M1 183 punten. Stephanie van Delft pakte met Jidse in de M2 183 punten en met Fanny fan de Pikesyl in de B dressuur 181 punten.
Pietie van den Berg met Lutske fan Wolsum kreeg voor haar proef in de M1 dressuur 182 punten en met Baukje fan Wolsum in de B dressuur een tweede prijs met 200 punten en een vijfde prijs met 186 punten.
Petra Breeuwsma werd zevende met Vieri in de B dressuur met 186 punten en in het BB springen werd ze derde.
Het viertal van de Hanzeruiters met Stephanie, Oktjen, Pietie en Suzan debuteerde in de klasse M met 158 punten en een eerste prijs.


Goed bezochte jaarvergadering

De jaarvergadering trok vrijdag 11 april geen volle zaal maar een volle veranda in de Hanzehal. Een paar warme schoenen, een degelijke jas en misschien een muts waren op deze frisse avond geen overbodige luxe. De diverse commissies blikten terug op het voorbije jaar en presenteerden ook hun nieuwe plannen en wensen. Zo deed de activiteitencommissie een dringend beroep op de leden om zich toch vooral op tijd op te geven voor een activiteit en vroeg de Heamielcommissie een techneut die tijdens het concours de geluidsinstallatie en tijdwaarneming wil bedienen.
Het bestuur maakte bekend dat zij deze zomer gaat onderzoeken of in de loop van 2015 een buitenbak binnen de mogelijkheden ligt. De komende maanden wordt bekeken in hoeverre dat qua vergunningen kan, daarna volgt het financiële kader. Duidelijk is wel dat er een beroep wordt gedaan op de leden om een steentje bij te dragen.
Verder werden ook de clubkampioenen bekend gemaakt. Hildou Bootsma won de beker bij het springen paarden, Jokelyn Sybrandy voor de dressuur en bij de pony's gingen beide bekers dit jaar naar Elize Velzen. De Sibbele van Houten Prijs voor zeer actief vrijwilligerswerk binnen de Hanzeruiters ging dit jaar naar Carla Hoeke. Zij regelt onder de wekelijkse clublessen, helpt bij het organiseren van wedstrijden en verzorgt de indeling van werkzaamheden door leden tijdens het Heamielconcours.
Daarna besprak en beoordeelde KWPN-inspecteur Henk Dirksen op zeer informatieve wijze het exterieur van twee paarden.


Welmoed Agricola eerste met B springen in Tolbert

Oktjen Dijkstra kreeg voor haar beide proeven in Arum met Twirre SJ in de M1 dressuur 181 en 183 punten. Pietie van den Berg debuteerde met Baukje fan Wolsum in de B dressuur en behaalde in Arum tweemaal een winstpunt met 180 en 182 punten.
Welmoed Agricola startte in Tolbert met Nightgale in het B-springen (ABC) en werd hier eerste. Lisa Baarda ging met haar pony naar Arum en behaalde in de L1 dressuur tweemaal 190 punten. (7/4/2014)


Dubbele winst Gerbrich Talsma

Gerbrich Talsma ging met Floor naar Hippolytushoef en behaalde in de B-dressuur maar liefst tweemaal de eerste prijs met 194 en 200 punten. Lisa Baarda startte Ziva in Arum en kreeg voor haar proeven 183 en 185 punten. Dat was goed voor tweemaal de tweede prijs. Daniella van der Werf reed hier met Hester in de L1 dressuur naar tweemaal de derde prijs met 186 en 184 punten. (23/3/2014)

 

 


Angela Hendrix wint in Koudum

Angela Hendrix werd met Belmondo in Koudum in de L2 dressuur eerste met 196 punten en 187 punten. Pietie van den Berg (foto) behaalde met Catharina K tijdens de KFPS indoorcompetitie in Sonnega met de B dressuur 195 en 187 punten wat goed was voor de vierde prijs. Daniëlla van der Werf ging met Hester S. naar Barsingerhorn en behaalde in de L1 dressuur een eerste prijs met 173 punten. In Bolsward werd ze eerste met 195 punten en derde met 203 punten. Gerbrich Talsma ging met haar paard Floor voor het eerst op wedstrijd in Bolsward en behaalde hier meteen twee keer de tweede prijs met 196 en 203 punten in de B dressuur. Oktjen Dijkstra met Twirre S.J. was ook in Bolsward en zij behaalden in de M1 dressuur een 2e prijs met 185 punten. Fimke Anna Giliam sprong met Krista in St. Johannesga en behaalde in het tweede parcours een tweede prijs in de klasse M/Z.(9/3/14)

 


Corinne Huizinga debuteert in het mennen met eerste prijs

ARUM - Oktjen Dijkstra behaalde met Twirre S.J. in Arum een tweede prijs met 196 punten en 186 punten in de M1 dressuur. Fimke Anne Giliam sprong met Krista in Koudum tweemaal naar een tweede prijs in het M springen. Jisca Jonker werd met Annechien eerste in het BB springen. Corinne Huizinga had in Franeker haar mendebuut met Andries en eindigde meteen op de eerste plaats in de B dressuur met 185 punten. (24/2/14)


Eerste en tweede plek voor Lisa Baarda met Ziva

KOUDUM - De zusjes Jonker waren zaterdag 8 februari succesvol in een dressuurwedstrijd in Koudum. Jorine behaalde met Lars in de L1 een tweede prijs met 183 punten, Jisca kreeg met Annechien in de L1 184 en 185 punten voor haar proeven wat goed was voor twee 2 eerste prijzen. Angela Hendrix met Belmondo reed hier in de L2. Haar proeven werden gewaardeerd met 185 en 181 en werd daaremee eenmaal tweede. Famke Lootsma ging met haar pony Doornzicht Bambina naar Arum. Ze werd tweemaal eerste in de L1 dressuur met 181 en 186 punten. In Franeker werd ze eerste met 187 punten en 182 punten. Elbrich Kruis veroverde met Zus twee winstpunten in Arum in de B dressuur (182 en 189). Lisa Baarda reed met Ziva in de B-dressuur naar een eerste en tweede prijs met 199 en 201 punten. Roas Bootsma werd met Princes in Harich in het BB springen vierde en eerste. (9/2/14)


Angela Hendrix vierde op FK dressuur

SNEEK - Angela Hendrix is met Belmondo als vierde geëindigd op de Friese Kampioenschappen dressuur in de klasse L2. Ze kreeg voor haar proeven 196 en 197 punten.
Iris Nauta werd met Souillac 72 in de M1 dressuur met 187 en 184 punten en Margriet van der Werf met Sandor 13e plaats in de M1 dressuur. Pieteke van Gosliga eindigde met Bo op de 15e plaats in de L2 cat. DE, zus Tryntsje van Gosliga werd met Zazou in de L2 cat. C 5e. Pietie van den Berg ging met Cathariena B naar een selectiewedstrijd van het KFPS in Assen en werd daar eerste met 196 punten in de B dressuur. In Cornwerd behaalde ze met Lutske fan Wolsum 181 punten in hun M1 debuut.
Stephanie van Delft kreeg met Charlotte 183 punten in de M1, Geeske Postma met Unique J.d.J. 187 punten en werd daarmee derde in deze klasse. Voor Ineke Haarsma met Welly HBC in de B dressuur 190 en een derde prijs met 194 punten.Ook voor Claudia Westen met Isa een derde prijs in de B dressuur met 196 punten. Jildou Agricola ging met Juventus naar de springwedstrijd in Harich en pakte in de B tweemaal een derde prijs. Debora Giliam reeed met Alamo een foutloos parcours in het L springen. Zus Fimke Anna eindigde met Krista in het L springen op de derde plek. Annigje Jacobi sprong met Alicia naar een derde prijs in het B springen. (2/2/2014)


Clinic bondscoach Rob Ehrens en Bart Henstra (KWPN)

Bondscoach Rob Ehrens en KWPN-inspecteur Bart Henstra geven op vrijdag 21 februari in een clinic hun visie op het ideale springpaard. De clinic, die wordt georganiseerd door Paardenfokvereniging Sneek e.o., vindt vanaf 19.30 uur plaats in Manege Gaasterland. De toegang is gratis.


Oefenparcours psv 't Haskelân

Paardensportvereniging 't Haskelân houdt op 26 februari een oefenparcours voor paarden en pony's. Meer informatie vind je hier.


Prima score Pietie van der Berg met Cathariena K

Pietie v.d. Berg is met haar paard Cathariena K in Oenkerk derde geworden in de L1. Ze kreeg voor haar proef maar liefst 202 punten. De tweede proef werd beoordeeldmet 185 punten. Oktjen Dijkstra behaalde met Twirre S.J. in Arum 183 en 181 punten in de M1 dressuur. (27/1/14)


Oktjen Dijkstra debuteert in M-dressuur

Regina Breeuwsma ging met Bedelia naar Sneek en behaalde in het B-springen een 3e prijs. Oktjen Dijkstra maakte met Twirre S.J. haar M1 debuut en behaalde in Arum een winstpunt met 180 punten. Pietie van der Berg ging met Cathariena K. naar een selectiewedstrijd van het KFPS en behaalde daar 191 en 202 punten. Jorine Jonker ging met Lars naar Koudum voor een dressuurwedstrijd en behaalde daar voor de 1e keer in de L1 een mooie 2e prijs met 192 punten en een 1e prijs met 207 punten. (7/1/2014)


Ronald Velzen Fries Kampioen L-springen Veteranen

Annigje Jacobi ging met Alicia naar een dressuurwedstrijd in Cornwerd en behaalde daar in de L1 dressuur maar liefst tweemaal de 1e prijs met 187 en 189 punten. Welmoed Agricola sprong met Nightingale in Franeker tweemaal een foutloos parcours in de BB en met Robby F. behaalde ze tweemaal de 3e prijs in het BB springen. In Koudum behaalde ze met Robby F. in de BB maar lieftst tweemaal de 1e prijs. Zus Jildou behaalde met Ben Hurr in het M springen een 4e prijs in het 1e parcours en een mooie 1e prijs in het 2e parcours. Vader en dochter Ronald en Elize Velzen behaalden met het teamspringen in Franeker een 4e prijs. Ronald Velzen werd hier ook Fries Kampioen Veteranen springen in de klasse L. Regina Breeuwsma ging met Bedelia naar een springwedstrijd in Koudum en behaalde in de B klasse een 3e prijs. Jorine Jonker met Lars behaalde in deze klasse de 1e prijs. Elbrich Kruis behaalde in Cornwerd in de B dressuur een 1e prijs met 185 punten en een 2e prijs met 191 punten. Famke Lootsma behaalde hier in de L1 dressuur een 1e prijs met 193 punten en een 2e prijs met 186 punten. In Koudum werd zij 1e in het B springen cat. A/B/C.


Zusjes Jonker beiden eerste

Jorine Jonker ging naar Arum en behaalde daar met Lars in de B dressuur een 1e prijs met 194 punten en een 2e prijs met 190 punten. Haar zusje Jisca behaalde met Annechien in de L1 dressuur een 1e prijs met 188 punten en in de 2e proef 184 punten. Oktjen Dijkstra met Twirre S.J. behaalde in de L2 dressuur een 2e prijs met 187 punten en in de 2e proef 182 punten. Petra Breeuwsma behaalde met Caroline een 6e prijs in het L springen.


Oktjen Dijkstra tweede in Arum

Jorine Jonker startte in Arum haar Lars in de B dressuur. Ze won de eerste prijs met 194 punten en de tweede prijs met 190 punten. Haar zusje Jisca behaalde met Annechien in de L1 dressuur een eerste prijs met 188 punten en in de tweede proef 184 punten. Oktjen Dijkstra met Twirre S.J. behaalde in de L2 dressuur een tweede prijs met 187 punten en in de tweede proef 182 punten. Petra Breeuwsma behaalde met Caroline een zesde prijs in het L-springen. (9/12/2013)


Suzanne Witteveen eerste met Eduard fan Beabuorren

Suzanne Witteveen ging met haar paard Eduard fan Beabuorren naar Arum en behaalde in de L1 dressuur 191 punten met een 1e prijs en 185 punten. Iris Nauta met Souillac reed in de M1 dressuur naar een mooie 1e prijs met 190 punten en behaalde in de 2e proef 182 punten. Selma de Jong behaalde met Ursi Lakota in de M2 dressuur tweemaal een 1e prijs met 193 en 208 punten.


Jisca Jonker meteen weer dubbel oranje

Fimke Anna Giliam reed vorige week met Krista een dressuurwedstrijd in Bolsward en behaalde daar in de M1 dressuur 186 punten goed voor een 3e prijs en in de tweede proef 181 punten. Jisca Jonker ging na lange tijd weer met haar Annechien op wedstrijd in Arum. Zij behaalde gelijk in de L1 dressuur tweemaal een 1e prijs met 188 en 189 punten. Lisa Baarda op Ziva behaalde hier in de B dressuur twee keer 183 punten wat goed was voor een 2e prijs. Suzanne Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde in de L1 dressuur 185 en 189 punten met een 4e prijs.


Suzanne Witteveen tweemaal tweede

Oktjen Dijkstra ging met Twirre naar Arum en behaalde daar in de L2 dressuur een 3e prijs met 189 punten en in de 2e proef 186 punten. Selma de Jong op Ursi Lakota behaalde in de M2 dressuur daar een 1e prijs met 191 punten en 178 punten. Suzanne Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde tweemaal de 2e prijs in de B dressuur met 188 en 192 punten. Pietie vd Berg met Cathariene K. behaalde in de L1dressuur 198 punten met een 5e prijs. Deborah Giliam ging met Mr. Mo naar Sneek en behaalde daar in het L springen een 8e prijs.

Jelmer Ketelaar vult zijn prijzenkast 'even' bij

Jelmer Ketelaar ging vorige week met Jorrit naar Oudega en behaalde daar in de Z1 een tweede prijs met 210 punten. Een weekend latr ging hij naar Franeker en daar scoorde hij maar liefst tweemaal een eerste prijs met 208 punten. 
Selma de Jong met Ursi Lakata reed in Franeker naar een eerste prijs met 183 punten en in de tweede proef naar 176 punten in de M2 dressuur. Lyske Jacobi met Arona behaalde in Sneek 181 punten met een tweede prijs en 191 punten goed voor een eerste prijs in de L1 dressuur. Maaike Jacobi met Pricilla behaalde haar eerste winstpunt in de M2 dressuur in Arum. Suzanne Witteveen pakte hier met Eduard fan Beabuorren in de L1 dressuur 181 en 180 punten. Pietie v.d. Berg met Lutske fan Wolsum reed naar tweemaal een derde prijs met 184 en 187 punten in de L2 dressuur. Oktjen Dijkstra met Twirre S.J. behaalde in deze klasse twemaal een tweede prijs met 191 en 193 punten.
Deborah Giliam met Mr. Mo ging naar een springwedstrijd in Koudum en werd daar in het B-springen tweemaal derde. Welmoed Agricola werd met Robbie eerste in het BB springen. (20/10/2013)

Jorine Jonker tweemaal eerste in Arum

Martine Hylkema is tweede geworden in een springwedstrijd in Sneek. Ze bracht haar paard Essielisa uit in een B-parcours en kreeg voor haar optreden een stijl van 75. Suzan Witteveen behaalde in Franeker met Eduard fan Beabuorren in de L1 dressuur 176 en 181 punten. In Arum werd Lisa Baarda met Ziva in de B dressuur tweemaal tweede met 186 punten. Jorine Jonker met Lars behaalde werd hier tweemaal eerste met 191 en 192 punten.


Pieteke van Gosliga

Pieteke van Gosliga heeft met haar Haflinger Bo de dressuurcompetitie 2013 van de kring Tusken Waad en Klif gewonnen. Zij kreeg hiervoor een mooie wollen statiedeken. Een super prestatie. Ook behaalde ze in de L2 dressuur nog 2 winstpunten.


Tweemaal prijs voor Oktjen Dijkstra

In Harich was dit weekend de laatste outdoorwedstrijd voor pony’s en paarden. Voor de Hanzeruiters weer vele prijzen. Jorine Jonker met Lars won de eerste en de tweede prijs in het B springen. Miranda Swierstra werd met Rickardo maar liefst tweemaal eerste in het M springen. Fimke Anna met haar Krista behaalde in de M1 dressuur 170 en 183 punten en zusje Deborah met Mr. Mo in de M1 177 en 186 punten wat haar tweemaal een derde prijs opleverde. Iris Nauta startte met Souillac in de M1 dressuur en behaalde daar met 198 punten een mooie eerste prijs. Annigje Jacobi met Alicia behaalde in de L1 193 en 198 punten goed voor een derde prijs. Thys Jan Bootsma op Dido behaalde in de B dressuur en vierde prijs met 182 punten. Bij de paarden behaalde Suzan Witteveen met Eduard fan Beabuorren in de B dressuur 180 en 183 punten met een vijfde prijs. Voor Oktjen Dijkstra met Twirre S.J. in de L2 dressuur een tweede prijs met 187 punten en een eerste prijs met 191 punten. Pietie vd Berg met Cathariene behaalde in de B dressuur 185 punten. Stephanie van Delft reed met haar Charlotte een foutloze ronde in het BB springen. Jan Siebren Duiven met Arco behaalde een tweede prijs in het B springen en Iris de Jong met Engine reed hier tweemaal naar een derde prijs. 29/9/2013


Kringwedstrijd in Koudum

Dit weekend was er een kringwedstrijd in Koudum. Oktjen Dijkstra behaalde hier met Twirre S.J. in de L2 dressuur een 3e prijs met 184 punten en een 2e prijs met 196 punten. Martine Hylkema werd met Essielisa in het B springen 3e . Hildou Bootsma met Levantos had een foutloze ronde in het L springen en behaalde hiermee een 4e prijs.
Suzan Witteveen met Eduard fan Beabuorren behaalde in de B dressuur 180 en 188 punten en een 5e prijs. Bij de ponies behaalde Baukje Bootsma met King in de L1 dressuur een 3e prijs met 193 punten en een 1e prijs met 195 punten. Elise Velzen met Sir Kay v. Camelot behaalde in deze klasse met 185 punten een 3e prijs.
Elbrich Kruis met Zus behaalde in de B dressuur een 1e prijs met 192 punten. Margriet vd Werf behaalde met Sandor in de L2 dressuur een 1e prijs met 195 punten. Jelmer Ketelaar met Jorrit behaalde in de Z dressuur een 2e prijs. Miranda Swierstra behaalde met Rikardo in het L springen een 3e prijs. Regina Breeuwsma behaalde met Bedelia in het B springen een 1e prijs en Jildou Agricola met Ben Hurr werd in het M en Z springen 1e.
Een succesvol weekend voor de Hanzeruiters!


Vier winstpunten voor Pietie van der Berg

Pietie vd Berg ging dit weekend met haar paard Cathariena K naar Haskerhorne en behaalde in de B dressuur een 189 en 181 punten. Met haar paard Lutske fan Wolsum pakte ze in de L2 dressuur 181 en 180 punten. Suzan Witteveen kreeg voor haar twee proeven op Eduard fan Beabuorren in Cornwerd 182 en 185 punten in de B dressuur.


Team Hanzeruiters achtste in veld van 24 clubs

ERMELO - Met het Friese kampioenschap voor de vereniging en de startbewijzen voor de Hippiade op zak bij Selma de Jong en Jildou Agricola vertrok een flinke delegatie van de Hanzeruiters zaterdag 31 augustus naar de hippiade in Ermelo. Gesteund door een aantal fanatieke supporters werden daar de dressuurproeven en springparcoursen afgelegd. Als eerste moest Selma de Jong met Ursi Lakota al om kwart over negen starten in de klasse M1-cat.D/E. Dat was dus een vroegertje. Soms wordt de spanning op een wedstrijd wel eens wat te veel, helemaal tijdens het NK en dat was helaas in dit geval bij Selma in haar individuele proef. Ursi Lakota liet haar dan ook helemaal zitten tijdens de proef terwijl het bij het inrijden super ging. We hopen volgens jaar op een beter resultaat. Vervolgens was Jildou Agricola met Ben Hurr aan de beurt. Rond half één moest ze in een veld van 40 deelnemers laten zien waarom ze zo verdienstelijk tweede was geworden bij het FK in de klasse M-springen cat.D/E. En terecht, ze zette een foutloze ronde neer in een pittige hoog op zand gebouwd parcours. Ze kwam in de barrage met nog 25 combinaties. Ook nu reed ze een super gereden foutloze rit, wat uiteindelijk goed was voor een vierde plaats. Moeder Geertje wordt door de spanning iets minder oud, zo liet ze weten, maar was supertrots.
Na een snelle ereronde, liep Jildou helemaal leeg door alle spanning. Haar clubgenoten hebben haar moeten oppeppen met wat extra suiker voor haar volgende taak voor de vereniging. Daarvoor moest op gras worden gesprongen. Om kwart over twee met Jildou, Jorine en Annigje het parcours verkend. Jildou moest als tweede starten en zette wederom een 0 rondje neer. Super, want Ben Hurr, had al heel wat gedaan die dag. Toen snel de pony’s voor de dressuur opgezadeld. Eerst Baukje, toen Tseard, Margriet en als laatste Pieteke. Allemaal super gereden tussen de luxe witte hekjes. King en Sandor waren daardoor wel wat gespannen, maar gingen toch mooi rond. Rond half vijf moesten Jorine, Debora en Annigje nog springen. Jorine zette ook een nul op het scorebord. Helaas ging er bij Debora een balkje af, (misschien omdat Mr. Mo al wat andere leuke hindernnissen had gezien met veel water, die hem veel leuker toe leken). Als laatste was Annigje aan de beurt. Alicia had bij het inspringen wat brokken gemaakt, waardoor Annigje even het vertrouwen kwijt was na twee valpartijen. Jammer voor haar viel ze nu ook bij een gemene weigering van de pony, wat uitsluiting betekende.
Uiteindelijke leverde het de Hanzeruiters een totaal van 751 punten, wat goed bleek voor een mooie achtste plek. Net buiten de prijzen, in een veld van 24 verenigingen. Ver boven de rest van de Friese afvaardigingen. Een resultaat om trots op te zijn.
Vorige week hebben een paar leden zich uitgesloofd om een mooi spandoek te maken. Daarmee kon je een clinic voor 15 personen winnen. Leek iedereen geweldig. En de prijs is gewonnen. Helaas is het een e-learning-clinic. De equipe mocht wel in de ring verschijnen en dat was ook al een hele eer.
Moe, en vele voetkilometers later, maar zeer voldaan keerden de Hanzeruiters in de loop van de avond allemaal weer huiswaarts. Helaas kreeg de familie Giliam nog autopech, maar gelukkig waren ook nu de trouwe supporters Walinga cs. weer in de buurt om te helpen. Zonder supporters ben je nergens.
Selma Jildou, Jorine, Tseard, Baukje, Annigje, Margriet, Debora en Pieteke, gefeliciteerd, super gedaan. Een stel om trots op te zijn. Op naar de volgende kampioenschappen. En misschien mogen we dan met nog meer leden!


Pietie v.d. Berg tweede in Cornwerd

Pietie vd Berg ging dit weekend met haar paard Cathariena K naar Cornwerd en behaalde in de B dressuur een tweede prijs met 195 punten. Oktjen Dijkstra behaalde daar met Twirre S.J. een derde prijs met 184 punten en 180 punten in de L2 dressuur. Petra Breeuwsma met Caroline behaalde in Cornwerd in het B springen een derde prijs.


Huldiging kampioenen Hanzeruiters

Het ponyteam van De Hanzeruiters is maandagavond officieel gehuldigd als Fries verenigingskampioen. Op het FK was een foutje gemaakt waardoor ze aanvankelijke genoegen moesten nemen met de tweede stek. In de eigen rijhal is maandag alles rechtgezet door voorzitter Jos de Boer van de KNHS regio Friesland. De acht kregen het kampioenslint en een halster aangeboden en teamcaptain Alice van Gosliga nam de beker in ontvangst. De Cup krijgt een mooi plekje in de kantine.
Het bestuur van de gelegenheid gebruik om ook de andere kampioenen te huldigen. Jorine Jonker pakte met Lars de titel in de B-dressuur cat D/E, Margriet van der Werf deed hetzelfde in de L1/DE. Jildou Agricola werd met Ben Hurr tweede in het M/DE springen, Selma de Jong pakte het zilver in de M1/DE dressuur evenals Trytnsje van Gosliga met Zazou tweede in de L2-dressuur cat. C.
Zaterdag verdedigen zij de eer van de Hanzeruiters op het NK in Ermelo.

Zusjes Van Gosliga beiden eerste

Pieteke van Gosliga op Bo heeft in Hatzum in de L1 dressuur een eerste prijs gewonnen met 196 punten. Zusje Trijntsje won in de L2 dressuur eveneens een eerste prijs met 186 punten op Zazou. Pietie v.d. Berg werd met Cathariena K. in Arum derde in de B dressuur met 191 punten. Iris Nauta met Souillac behaalde in Arum in de M1 dressuur tweemaal een tweede prijs met 183 en 180 punten. Famke Lootsma reed ook in Arum met Doornzicht Bambina en werd in de B dressuur eerste met 182 punten en 181 punten. Ook Elbrich Kruis werd met Zus eerste met 184 punten. Annigje Jacobi startte Alicia in Arum in de L1 dressuur. De jury beloonde haar proeven met 191 en 193 punten, goed voor een eerste en een tweede prijs. Suzan Witteveen ging met Eduard fan Beabuorren naar Koudum en behaalde hier in de B dressuur een vijfde prijs met 185 punten en in de tweede proef 180 punten. (25/8/2013)


Friese titels voor Hanzeruiters op FK in Harich

Door eerst gehuldigd te zijn als reserve kampioen werd het ‘s avonds duidelijk dat het team van de Hanzeruiters toch echt kampioen was. Een rekenfoutje. Maar dat was nog niet alles, want vrijdag leverde maar liefst twee Fries kampioenen en twee reserve kampioenen op. Jorine Jonker werd met Lars Fries kampioen in de B-dressuur cat. D/E. Margriet van der Werf mag zich dankzij haar proeven op Sandor een jaar lang Fries kampioen in de L1 noemen.

Annigje Jacobi kreeg 217 punten voor haar eerste proef, maar in de finale had Alicia geen puf meer. Ze werd daarmee nog wel vijfde. Tseard Reijenga werd tiende na het overrijden in de B-dressuur. Welmoed Agricola behaalde een gemiddelde van 183 punten met Ildou in de B dressuur. Thijs Jan Bootsma, nog niet zo lang in de reguliere dressuur actief, had zich al wel geselecteerd voor het FK, kreeg 172 punten voor zijn proef met Dido. Baukje Bootsma met King werd in de L1 D/E knap vierde van de 42 deelnemers. Pieteke van Gosliga haalde 189 punten, maar dat was net niet genoeg om over te mogen rijden. Tryntsje van Gosliga met Zazou werd tweede in de L2 dressuur cat. C., maar in deze categorie mag alleen de winnaar door naar Ermelo. Femke van der Velde haalde met Donna in de L2-D/E gem. 188 punten en dat was genoeg om te mogen overrijden. Maar meer dan een elfde plek zat er deze keer niet in. Selma de Jong werd met Ursi Lakota Reserve Kampioen in de M1-dres. cat. D/E/ en mag daarmee door naar het NK in Ermelo. Aline v.d. Kamp behaalde in de Z1-dres. een perc. van 55,15% Springen Jildou Agricola werd met Ben Hurr Reserve Kampioen in het M-springen cat.D/E en mag daarmee ook door naar het NK in Ermelo. Fimke Anna Giliam had in hetzelfde M-springen minder geluk en werd uitgebeld. In het B-springen op donderdag was er nog een zesde prijs voor Deborah Giliam. Annigje Jacobi werd hier 21e en Jorine Jonker 22e.


Eerste prijs voor Lobke Walinga op Mona

Lobke Walinga startte vorige week Mona in Harich. Zij behaalde in de B dressuur maar liefst 196 punten wat goed was voor de eerste prijs. Daarnaast eindigde ze als vierde met 178 punten. Oktjen Dijkstra ging met Twirre S.J. naar Arum en behaalde in de L2 dressuur 185 en 186 punten. Suzan Witteveen reed in Cornwerd met Eduard fan Beabuorren in de B dressuur en behaalde daar 188 en 195 punten goed voor de vijfde prijs. (4/8/2013)


Clubkampioenen 2012

Op de ALV van 11 februari 2013 zijn de clubkampioenen van 2012 bekendgemaakt. Clubkampioene bij het springen pony's is Elize Velzen geworden, bij de dressuur ging de titel hier naar Trijntsje van Gosliga. Bij de paarden waren de grote bekers voor Gerbrich Talsma (dressuur) en Martine Hijlkema (springen). Even vlug geteld nam Martine de beker voor de zevende maal in ontvangst. Voor de berekening van het clubkampioenschap tellen de resultaten op de kringwedstrijden en een aantal wedstrijden in de regio mee. Op de foto vlnr Martine, Trijntsje, Eliza en Gerbrich.


 


Nieuws Archief

Ben je nieuwsgierig naar oudere berichten? Kijk dan in ons archief