Lesindeling

Lesindeling per 3 oktober 2017

Bij verhindering op tijd afmelden bij Carla Hoeke: 0515-579340 of 06-17778566- mag ook per sms of WhatsApp met naamsvermelding. Niet per mail!

Bij veel afmeldingen kunnen er lessen samengevoegd worden. Het kan dus incidenteel gebeuren dat jouw les iets eerder of wat later is. Je krijgt hiervan tijdig bericht.

Degene die in de eerste springlessen rijden, graag op tijd aanwezig zijn om mee op te bouwen. (Dit is op verzoek van instructie). Dit is in de even weken op: woensdag (Stephanie) 18.15 uur (les is 18.30 uur) en op donderdag donderdag (Marijke) 17.45 uur (les is 18.00 uur).

Nogmaals willen wij de lessers erop wijzen dat na elke les de poep uit de bak verwijderd moet worden. Het moet niet zo zijn dat de combinaties van de laatste les dit altijd moeten doen. Ook moet de poep op de parkeerplaats opgeruimd worden en de plaats voor het opzadelen aangeveegd. Het is niet toegestaan de trailer op het terrein uit te mesten, dit kan wel thuis.
Verder is het voor de instructie fijn als ze tussendoor een bakje thee/koffie/fris krijgen van een van jullie. (Ook de begeleidende ouders  kunnen bovengenoemde taken op zich nemen)
Spreek onderling af wie van jullie wat gaat doen dan zijn het niet elke keer dezelfde personen die hier voor opdraaien. Alvast bedankt!

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

ONEVEN WEKEN

Menvereniging(winter)

Dressuurles Sabien Mollema Dressuurles Tina de Jong Dressuurles Stephanie van Delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle lessen geldt:

 

Na elke les moet  de mest uit de bak verwijderd worden en de opzadelplaats aangeveegd

 

 

Oneven Weken

Bij verhindering op tijd afmelden bij Carla Hoeke: 0515-579340 of 06-17778566

mag ook per sms/Whatsapp met naamsvermelding.

(niet per mail)

18.45-19.30 uur

Vic van Eijk

Elbrich Kruis

Rianne Kruis

 

19.30-20.30 uur

Famke Lootsma

Rikst Abma

Laura van Asperen

Elise Velzen

 

20.30-21.30  uur

Lisanne Veldman

Yneke van Dillen

Nina Duffels

Froukje Kroondijk

 

18.00-19.00  uur

Nathalie Falkena

Welmoed Agricola

Rikst Bootsma

Esme Ozcetin

 

19.00-20.00  uur

Oktjen Dijkstra

Ilse Jonker

Nina Hoogland

Carla Hoeke

 

20.00-21.00  uur

Kirsten de Boer

Anne Frouk Koopman

Lisa Baarda

Walburga Foekema

 

21.00-22.00  uur

Iris de Jong

Janny  de Vries

Martine de Vries

Ellen Edelenbos

17.30-18.30  uur

Anneke Walinga

Anna Lycklama a Nijeholt

Janke Terpstra

Marin Bloemhof

Lise Hettinga

 

18.30-19.30 uur

Rixt Lycklama a Nijeholt

Siegrid Strikwerda

Inez Huisman

Janny Leyenaar

Lydia vd Velde

 

19.30-20.15  uur

Lobke Walinga

Lisa Peridon

Tryntsje van Gosliga

 

20.15-21.00 uur

Boudianne Terluin

Foekje Nynke Terluin

Ida Paulien de Vries

 

21.00-22.00 uur

Dieuwke Bootsma   –  Alma Stuut

Johannes Walinga    –   Gerda Muise

Greetje vd Werf

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

EVEN WEKEN

Menvereniging(winter)

Allround Stephanie v.Delft Springles Stephanie van Delft Springles Marijke Bonthuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle lessen geldt:

 

Na elke les moet  de mest uit de bak verwijderd worden en de opzadelplaats aangeveegd

 

 

 

Bij verhindering op tijd

afmelden bij Carla Hoeke: 0515-579340 of 06-17778566-

mag ook per sms/Whatsapp met naamsvermelding.(NIET PER MAIL)

 

18.00-19.00 uur

Anneke Walinga

Sjoukje Boelens

Janke Terpstra

Anna Lycklama a Nijeholt

Lydia vd Velde

 

19.00-20.00 uur

Inez Huisman

Lobke Walinga

Aimee vd Wolf

Janny Leyenaar

Silke Lobstein

 

20.00-21.00 uur

Alma Stuut

Johannes Walinga

Martine Mulder

Tryntsje Lykclama a Nijeholt

 

 

 (18.15 opbouwen)18.30-19.30 uur

Vic van Eyk

Sigrid Strikwerda

Marin Bloemhof

Esma Ozcetin

 

(15 min. opruimen)

 

_____________________________

Dressuurles( Tina de J.))

19.45-20.45 uur

Oktjen Dijkstra

Lisa Baarda

Walburga Foekema

Jeanet Schaper

 

20.45-21.45 uur

Jacobien Postma

Iris de Jong

Britt de Boer

Joukje Rijpma

18.00-19.00 uur(17.45 opbouwen)

Nathalie Falkena

Rikst Bootsma

Famke Lootsma

Sanne vd Molen

Iris Weyenberg

 

19.00-20.00 uur

Jorine Jonker

Jisca Jonker

Welmoed Agricola

Laura van Asperen

 

20.00-21.00 uur 

Elise Velzen

Jildou Agricola

Tonia Reyers

Margriet vd Werf

 

21.00-22.00  uur

Martine de Vries

Janny de Vries

Ali Galema

Annet Bruinsma

 

(22.00-22.15  uur opruimen)