Contact

Onderstaand vindt u de contact gegevens van het bestuur, de wedstrijdsecretariaten, de activiteitencommissie en de terreincommissie.

Informatie over de reglementen en prijzen van de club, zie onderaan de pagina.

Voorzitter
Maurits Jonker
Oldeclooster 4
8741 KC Hartwerd
0515-579891

Vice-voorzitter
Sjoerd Andela
De Swan 13
8702 CL Bolsward
Tel: 0515-573326

Secretaris
Hennie Breeuwsma
Hiddemawei 4
8771 KH Nijland
0515 - 569851
secretariaat@dehanzeruiters.nl

Penningmeester
Geke Hes
De Ielreager 27
8702 CJ Bolsward
06 300 19 247
penningmeester-hanzeruiters@outlook.com

Ledenadministratie
Geeske Postma
Stadsstreng 13
8701 GA Bolsward
0651-212792
ledenhanzeruiters@outlook.com

Algemeen bestuurslid
Johannes Walinga
Snekerstraat 34
8701XE Bolsward
0515-575820

Algemeen bestuurslid
Gerbrich Talsma
Cl. de Fonteijnstraat 3
Bolsward
0612-209383

Algemeen bestuurslid
Watze de Vries
De Terpen 1
8651 NG IJlst
0515 - 532722

Algemeen bestuurslid
Yneke van Dillen
Sparrenburg 9
Bolsward
0627-285452

 

Activiteitencommissie
Tryntsje Lycklema à Nijeholt - Lyske Jacobi - Suzan Witteveen - Suzan Bouman -
Jelle van der Weide - Lisa Peridon
e-mail: ac@dehanzeruiters.nl

Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours
Paarden
Hildou Bootsma
Ingenawei 21
8771 KG Nijland
paard@heamiel.dehanzeruiters.nl

Wedstrijdsecretariaat
Heamielconcours Pony's
G. van der Werf
Pikedyk 3
8618 NS Oosthem
pony@heamiel.dehanzeruiters.nl

Wedstrijdsecretariaat
Paarden - eigen leden
Suzan Witteveen
Nieuwmarkt 49
7801 KK Bolsward
Tel: 0649-359437
info@witteveen-paarden.nl

Wedstrijdsecretariaat
Pony's
- eigen leden
G. van der Werf
Pikedyk 3
8618 NS Oosthem
Tel: 0515- 532757
pony@wedstrijd.dehanzeruiters.nl

Terreincommissie
Klaas Bootsma
Ingenawei 21
8771 KG Nijland
Tel: 0515-569236

Terreincommissie
Herman Posthumus
Wibrandusstraat 3
8701 AC Bolsward
Tel: 0515-576161

Webmaster
webmaster@dehanzeruiters.nl

Redactie Bolswards Nieuwsblad

e-mail: Henny Breeuwsma

Downloadplein: Reglementen en Prijzen